Kraljevica: Naknade za bebe povećavaju se na 1.500 kuna

Nizu gradonačelnika koji su početak mandata obilježili pojačanjem pronatalitetnih mjera pridružuje se i Dalibor Čandrlić. Prvi čovjek Kraljevice predstavio je javnosti prijedlog Proračuna za 2018. godinu, najveći dosada, a u kojem se povećavaju i sredstva za naknade za novorođenčad koje će u 2018. iznositi 1.500 kuna po djetetu (dosada su bile 1.000).

Osim naknada za bebe, roditelje školaraca razveselit će vijest da su u proračunu za iduću godinu predviđena i sredstva za kupnju udžbenika za osnovnu školu, s tim da će korisnici socijalnog programa imati besplatne udžbenike i radne bilježnice. Planirano je financiranje produženog boravka i ranog učenja informatike. Planirana sredstva na pozicijama socijalne skrbi, zdravstva i predškolskog odgoja ostala su na razini ovogodišnjih. Sredstva za javne potrebe u sportu su rezervirana kroz sportsku zajednicu.

U sklopu prijedloga proračuna prestpredstavljeni su razvojni programi, plan gradnje i plan održavanja komunalne infrastrukture. Prihodi proračuna Grada Kraljevice za 2018. godinu planirani su na razini 28,5 milijuna kuna kao i planirani rashodi proračuna.

Dokument je javnosti dostupan na mrežnim stranicama Grada Kraljevice, a javna rasprava je otvorena do 27. studenog. „Nastojimo biti transparentni i otvoreni za prijedloge svih naših građana“, izjavio je Gradonačelnik. Ove godine smo ranije već pozvali sve zainteresirane da dostave svoje prijedloge za izradu proračuna Kraljevice 2018. godine. Pristiglo je nekoliko konstruktivnih prijedloga prije svega vezanih na komunalnu infrastrukturu. Sljedećih godina očekuje se šira i veća zainteresiranost javnosti za izradu vitalnog gradskog dokumenta. Proračun Kraljevice je u 2018. godine izrazito orijentiran prema kapitalnim investicijama. Do sada najveći proračun ikada. Razlog leži u činjenici da smo u sklopu projekta „Putovima Frankopana“ povukli znatan dio europskog novca. Također se planiraju i investicije u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka na rekonstrukciji i izgradnji Trga Sv. Nikole, zaštitnika Kraljevice. „Siguran sam da će nas Sv. Nikola odvesti upravo u onom smjeru gdje bi trebali biti. Turistički, kulturno i poduzetnički zanimljivo odredište. Znatna ulaganja u kulturnu baštinu će pokazati svoje rezultate. Strateški gledano nastavljamo ulaganja u javne prometne površine, energetsku učinkovitost škole i Doma i poticanu stanogradnju. Planiramo sufinancirati projekta luke Carovo, a kroz projekcije plan nam je i realizacija luke Črišnjeva. Povećavamo standard u djelu vezanom za komunalni red i čistoću, kao i planirana sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta. Planirana je i dogradnja groblja u Kraljevici“.
„Ovaj proračun pokazuje veliki iskorak od svih dosadašnjih proračuna, zahtjevan je za realizaciju i ambiciozan. Nadam se da ćemo pokazati veliko umijeće u privlačenju izvanproračunskih sredstava i da ćemo ga uspješno realizirati„, ističe na kraju gradonačelnik Čandrlić.