Križevci: Osigurano 460 tisuća kuna za edukativnu kampanju za odvojeno prikupljanje otpada

Gradu Križevcima odobreno je preko 460 tisuća kuna za provođenje edukativne kampanje 'I ja odvajam', za odvojeno prikupljanje otpada.

Riječ je o projektu kojim će se provesti izobrazno-informativne aktivnosti radi osvješćivanja građana grada Križevaca i općine Sveti Ivan Žabno o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom. Naglasak projekta je na sprječavanju nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu upotrebu predmeta, a sve u cilju smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište „Ivančino brdo“ u Križevcima.

U sklopu projekta tako će se održavati kvizovi, radijske emisije, radionice za školsku i predškolsku djecu, itd...

Vrijednost projekta je 547.346,72 kune, a 84,9 posto odnosno 465.244,71 kuna bit će sufinancirano iz Kohezijskog fonda.

Održivo gospodarenje otpadom nam je jako važno i ovim projektom želimo osvijestiti naše građane o važnosti pravilnog razvrstavanja otpada. Mislim da ćemo to ovim aktivnostima postići i da ćemo u konačnici pridonijeti smanjenju količine otpada na odlagalištu Ivančino brdo. Osim ovog projekta, od ove godine na području grada krenut ćemo i s prikupljanjem biorazgradivog otpada, a prijavili smo se i na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu kanti za odvojeno sakupljanje papira", poručio je gradonačelnik Križevaca Mario Rajn. (Grad Križevci)