Krk: Povećane naknade, za bebe 100 tisuća kuna više nego lani

Čitavom nizu gradova koji su u proračunu za 2018. znatno povećali sredstva za pronatalitetne mjere, odnosno naknade za bebe, treba pridružiti i Grad Krk. Darijo Vasilić i njegova gradska uprava u proračunu su za naknade izdvojili oko sto tisuća kuna više nego lani, te su povisili naknade sa 2.000 na 3.000 za prvo dijete, sa 3.000 na 4.5000 za drugo dijete, te sa 4.000 na 6.000 za treće dijete. Za svako iduće dijete roditelji će u Gradu Krku dobiti po 3.000 umjesto dosadašnje 2.000 kuna. (gradonačelnik.hr)