Labin sufinancira nabavu školskog pribora obiteljima slabijeg imovinskog statusa

I ove godine bonovi za nabavku školske opreme i pribora za djecu roditelja slabijeg imovinskog statusa

Grad Labin u sklopu novih Odluka o socijalnoj skrbi i demografskim mjerama nastavlja s dobrom praksom sufinanciranja nabavke školske opreme i pribora za djecu čiji su roditelji slabijeg imovinskog statusa, te za obitelji s troje i više malodobne djece koje ostvaruju pravo na dječji doplatak. Pravo vrijedi i za sve obitelji s jednim ili dva malodobna djeteta, čiji prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 33,66% (1.119,53 kn) proračunske osnovice, kao i za obitelji čiji su jedan ili oba roditelja dugotrajno nezaposleni s urednom prijavom u evidenciju HZZ, ili pak trajno onesposobljeni za rad.

Pravo na bon za nabavku školskog pribora također ostvaruju i korisnici socijalnog programa Grada Labina, odnosno roditelji koji zadovoljavaju socijalni uvjet (pravo na zajamčenu novčanu naknadu, osobnu invalidninu), uvjet prihoda prema Odluci o socijalnoj skrbi grada Labina, te posebni uvjet – ukoliko je učenik dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu).

Iznosi sufinanciranja nabavke školskog pribora po učeniku jednaki su prošlogodišnjima, te iznose 250 kuna za učenike nižih razreda osnovne škole, 300 kuna za učenike viših razreda, te 350 kuna za učenike srednjih škola. Sredstva za sufinanciranje školskog pribora osigurana su u ovogodišnjem proračunu Grada Labina. Grad je za ove potrebe osigurao 25 tisuća kuna te će se, zbog povećanja cenzusa, na sljedećem rebalansu povećati. (Grad Labin)