Lepoglava: Udrugama iz proračuna 280 tisuća kuna

Želeći organizacijama civilnog društva odnosno udrugama pružiti sve potrebne informacije i detaljno ih informirati o uvjetima nedavno objavljenog Javnog natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2017. godini, Grad Lepoglava organizirao je tematsku radionicu na kojoj je udrugama predstavljen navedeni natječaj.

Zamjenik lepoglavskog gradonačelnika Hrvoje Kovač te savjetnica za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća uključena u provedbu natječaja, Maja Poje, nazočnim su predstavnicima udruga koje planiraju svoje programe i projekte realizirati i sredstvima iz gradskog proračuna, pojasnili sve detalje vezane za natječaj, od dokumenta koje su potrebni priložiti uz prijavu, načina pripreme projekta i programa pa do načina same prijave i rokova podnošenja istih.

Sve na natječaj pristigle programe i projekte ocijenit će neovisna evaluacijska komisija, a budući da je riječ o transparentnom i javnom postupku, zamjenik gradonačelnika Hrvoje Kovač pozvao je udruge da izaberu predstavnika koji će pratiti njen rad.

Također je pozvao udruge da pored gradskog proračuna koriste i druge izvore financiranja, a što neke udruge s područja grada Lepoglave uspješno već i čine.

Inače, unatoč smanjenju proračuna, Grad Lepoglava je, prepoznajući vrijednost rada i značaj organizacija civilnog društva, za 2017. godinu proračunom osigurao 280.000 kuna za potporu realizaciji njihovih projekata i programa.

Rok za podnošenje prijave na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga je, zaključno, do 17. veljače 2017. (Grad Lepoglava)