Lepoglava: Gradonačelnik Škvarić zatražio potpore za jedinice lokalne samouprave

Gradonačelnik grada Lepoglave Marijan Škvarić u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije zatražio potpore za jedinice lokalne samouprave koje su, ne svojom krivnjom, ostale bez djela proračunskih prihoda i tako dovedene u težak položaj.

 Kada je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo Program održivog razvoja lokalne zajednice za 2017. godinu te utvrdilo da će zahtjeve za dodjelu sredstava moći podnositi jedinice lokalne samouprave razvrstane u I. i II. skupinu razvijenosti, vidljivo je bilo da će Grad Lepoglava, koji prema tom istom stupnju razvijenosti spada u III. skupinu, ostati bez još jedne mogućnosti dobivanja potpora kojima bi dijelom nadoknadio zakonskim promjenama uvjetovan gubitak gotovo polovice proračunskih prihoda.

Gradonačelnik Marijan Škvarić brojnim je aktivnostima i inicijativama na državnoj razini i u suradnji s kolegama s područja cijele Hrvatske, koji su se našli u sličnoj situaciji, tražio i zagovarao da se jedinicama lokalnih samouprava s brdsko – planinskim statusom osiguraju potpore kojima bi se kompenzirao gubitak proračunskih prihoda i omogućio im se ravnomjeran razvoj.

Reagirao je i s objavom Programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2017. godinu, pokrenuvši inicijativu da se među prihvatljive podnositelje zahtjeva po predmetnom Programu uvrste i jedinice lokalne samouprave svrstane u III. skupinu prema stupnju razvijenosti i koje imaju status brdsko-planinskog područja, a u koje spada i grad Lepoglave.

- Neuvrštavanjem jedinica lokalnih samouprava iz III. skupine razvijenosti u navedeni Program dodatno bi im se smanjila mogućnost razvoja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture – istaknuo je gradonačelnik Škvarić koji je, ispred 17 jedinica lokalne samouprave koje podržavaju pokrenutu inicijativu, zatražio sastanak u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Nekako s pokretanjem inicijative dogodilo se da je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije među prihvatljive podnositelje zahtjeva po navedenom Programu uvrstilo i jedinice lokalne samouprave razvrstane u III. skupinu.

- Dobro je da je Ministarstvo prepoznalo važnost da se lista prihvatljivih podnositelja zahtjeva proširi i na jedinice lokalne samouprave iz III. skupine i da im se tako da prigoda za ravnomjeran razvoj – istaknuo je gradonačelnik Škvarić koji je s kolegama gradonačelnicima Vrgorca, Senja i Vrbovskog sudjelovao na sastanku u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, na kojem se sastao s državnom tajnicom Nikolinom Klaić.

Uz dogovor o izradi realnog indeksa razvijenosti, na sastanku je istaknuta potreba vođenja brige o brdsko – planinskim područjima u koja spada i Grad Lepoglava, a kojima je potrebno osigurati potpore koje bi za cilj imale njihov ravnomjeran razvoj. (Grad Lepoglava)