Lepoglava: Izglasan proračun od 22.4 milijuna kuna

Gradsko vijeće grada Lepoglave na  27. je sjednici, većinom glasova nazočnih vijećnika, izglasalo gradski Proračun za 2017. godinu te projekcije Proračuna za 2018. i 2019. godinu. Proračun za 2017. godinu, za koji je glasalo 11 od prisutnih 14 vijećnika, iznosi 22.456.615 kuna

- Proračun smo radili pod vrlo specifičnim uvjetima. Naime, temeljem zakonskih odrednica, prije svega poreznih reformi, Grad Lepoglava je ostao bez 47 posto izvornih proračunskih prihoda. Pri tome ostajemo bez potpora s državne razine. U 2015. godini one su iznosile oko 4.5 milijuna kuna, u ovoj godini oko 900.000 kuna, a iduće godine tih potpora neće ni biti. Uz to, kad je o poreznoj reformi riječ postoji skepticizam prema tome kako se planira pomoći gradovima i općinama u brdsko-planinskom području – istaknuo je gradonačelnik Marijan Škvarić dodajući da je u godini na izmaku odrađeno puno planiranih programa.

- Postavili smo ambiciozne programe koje nismo reducirali. Odradili smo planirane kapitalne investicije, prije svega sanacije klizišta i asfaltiranje lokalnih nerazvrstanih cesta. Definirali smo nove projekte te smo spremni za prijavu projekta adaptacije i rekonstrukcije Dječjeg vrtića u Lepoglavi. Dali smo potpore našim gospodarstvenicima i poljoprivrednicima te potpore za razvoj turizma. Naročito smo brinuli da udruge dobiju planirana sredstva, da podijelimo stipendije i pomognemo vatrogascima. Moram istaknuti da smo maksimalno smanjili troškove. Primjerice u gradskom Jedinstvenom upravnom odjelu radi samo devet djelatnika čiji je trošak manji od sedam posto ukupnih gradskih prihoda. To je pokazatelj da se prema gradskim financijama odnosimo odgovorno – pojasnio je gradonačelnik Škvarić.

Projekcijama za 2018. i 2019. godinu Grad je pred sebe stavio određene ciljeve, prije svega realizaciju projekta uređenje i adaptaciju Dječjeg vrtića, realizaciju projekata Tehnološkog centra drvne industrije i Centra pavlina, izgradnju društvenih te vatrogasnih domova i centara kao i realizaciju projekata uređenja komunalne infrastrukture, prije svega izgradnju vodovoda, kanalizacije i cesta.

Uz izglasavanje Proračuna, većina vijećnika prihvatila je i prijedlog Programa javnih potreba Grada Lepoglave u 2017. godini, a koji se odnose na komunalnu infrastrukturu, sport, vatrogastvo, civilnu zaštitu, javno informiranje, udruge, političke stranke, socijalnu skrb, obrazovanje, poljoprivredu te društvene djelatnosti i turizam.

Prije samog izglasavanja proračuna za 2017. godinu glasovima većine vijećnika prihvaćen je rebalans Proračuna za 2016. godinu koji je donio njegovo smanjenje za 2.953.732 kune.

Gradski su vijećnici na sjednici raspravljali o još niz točaka.Prihvatili su tako Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2017. godinu te listu deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za razvoj grada Lepoglave, a  koja se odnosi na visoka učilišta sljedećih smjerova: strojarstvo, građevinarstvo, elektrotehnika, medicina, matematika, fizika, engleski jezik, njemački jezik i logopedija.

Prihvatili su vijećnici i prijedlog izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi kojim se plaćanja komunalne naknade u cijelosti oslobađaju obveznici komunalne naknade za poslovni prostor u prvoj godini nastanka obveze plaćanja.

Odlukom Vijeća izvan snage stavljen je program Poduzetnik 2 putem kojeg je Grad Lepoglava sufinancirao kamatnu stopu poduzetničkih kredita.

Prihvaćanjem Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija studentima s gradskog područja uređeni su opći uvjeti, načini, postupci i kriteriji dodjele stipendija. Riječ je Odluci pripremljenoj u suradnji i savjetovanju s izravnim korisnicima – studentima.

Gradsko je vijeće dalo  podršku Projektu "Grad Lepoglava-prijatelj djece". (Grad Lepoglava)