Lepoglava: Studenti putem aplikacije računaju bodove za stipendije

Kao i lani, a sve s ciljem da studentima olakšamo izbor stipendije za koju se kane natjecati, u suradnji sa Savjetom mladih Grada Lepoglave izrađena je aplikacija koja će studentima pokazati gdje imaju najviše šanse za ostvarivanje stipendije.

Aplikacija služi isključivo u informativne svrhe jer konačni broj bodova potvrđuje Povjerenstvo za dodjelu stipendija studentima Grada Lepoglave na temelju dostavljene dokumentacije.

Također je potrebno provjeriti sve objavljene dokumente na službenim web stranicama Grada Lepoglave koji su potrebni za pravovaljanu prijavu na objavljeni natječaj. Opći uvjeti, postupak i kriteriji dodjele stipendija, te način ostvarivanja prava na dodjelu stipendija redovnim studentima s prebivalištem na području Grada Lepoglave propisani su ODLUKOM o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija studentima Grada Lepoglave.

(lepoglava.hr)