Prihodi grada smanjeni, potpore ostale iste

Lepoglava udrugama isplatila polovicu gradskih potpora, ostatak na jesen

Grad Lepoglava izvršio je uplatu prvog dijela potpora organizacijama civilnog društva koje su na njih ostvarile pravo temeljem Javnog poziva za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Lepoglave.Za financiranje je odabrano 24 programa i projekata koje Grad Lepoglava financira s ukupno 290.000 kuna.


Ugovori o financiranju potpisani su tijekom svibnja, a polovicom lipnja, ni mjesec dana nakon potpisivanja ugovora, na račune udruga čiji su programi i projekti odabrani za financiranje, od strane Grada Lepoglave uplaćen je prvi od planirana dva obroka, odnosno 50 posto odobrenih sredstava. Drugi obrok bit će isplaćen u rujnu ove godine.


- Unatoč tome što je prihodovna strana proračuna gotovo napola smanjena, Grad Lepoglava nije smanjivao potpore udrugama. Zahvaljujući gradskoj potpori udruge će i ove godine biti u mogućnosti realizirati projekte i programe koje su pripremile, a od interesa su za opće dobro – istaknuo je lepoglavski gradonačelnik Marijan Škvarić dodajući da ovime Grad pokazuje koliko mu je važan razvoj civilnog društva. (Grad Lepoglava)