Ludbreg: 500 tisuća kuna za edukacije o odgovornom postupanju s otpadom

„O okolišu se pobrini i otpad zbrini” naziv je projekta koji je odobren Gradu Ludbregu, a provodit će se u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike. Vrijednost projekta je 499.997 tisuća kuna, a 424.997,45 tisuća kuna je iznos odobrenih sredstava koji sufinancira Europska Unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., dok preostali iznos sufinancira Grad Ludbreg.

Projektom se nastoji potaknuti sve građane i stanovnike Grada Ludbrega i Općine Kalnik na odgovorno ponašanje s otpadom. Provedba projekta trajat će do ožujka 2020. godine.

„Otpad nije smeće, već sirovina koju je potrebno selektivno prikupljati, obrađivati, reciklirati te vratiti u upotrebu. Time se smanjuje količina otpada što u konačnici rezultira očuvanjem prirode i okoliša“, rekao je gradonačelnik Dubravko Bilić.

Opći cilj projekta je informirati stanovnike Grada Ludbrega i Općine Kalnik o načinima zbrinjavanja otpada koji dovode do smanjenja količine otpada odloženog na odlagališta kroz obavezne i preporučene izobrazno-informativne aktivnosti. Projektom je obuhvaćeno 10 545 stanovnika Općine Kalnik i Grada Ludbrega. Svrha projekta je informirati i educirati cjelokupno građanstvo prostora obuhvata projekta i time im podići svijest o važnosti odgovornog postupanja s otpadom, s naglaskom na sprečavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta. Trenutno stanje u gospodarenju otpadom u Hrvatskoj dugoročno je neodrživo, bez obzira na određene pozitivne pomake te je zbog toga potrebno sustavno i konstantno raditi na podizanju svijesti i edukaciji javnosti, kako bi se što više otpada iskoristilo te tako smanjio pritisak na okoliš. Ciljane skupine projekta su djeca predškolske i školske dobi, mladi, zaposlenici, poduzetnici, starije osobe i umirovljenici te osobe s invaliditetom.

„Organizacijom projektnih aktivnosti usmjerit ćemo se na sve ciljane skupine kako bi se najbrže i najučinkovitije usvojile navike zbrinjavanja otpada i spriječilo nepravilno odvajanje i stvaranje prekomjernih količina komunalnog otpada u kućanstvima. Projektom ćemo ostvariti pozitivne rezultate u vidu povećane stope odvojeno prikupljenog otpada, povećanje stope recikliranja i kućnog kompostiranja koje se odnosi na smanjenje otpada iz hrane i kuhinje, smanjenje stope otpada koji se odlaže na odlagališta“, poručio je gradonačelnik Dubravko Bilić.

U okviru aktivnosti Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom provodit će se 6 obaveznih podaktivnosti i 4 preporučene podaktivnosti na području Grada Ludbrega i Općine Kalnik. U okviru 6 obaveznih podaktivnosti provodit će se: izrada letaka o sprečavanju nastanka otpada, izrada plakata za sprečavanje nastanka otpada, izrada brošura za odgovorno postupanje s otpadom, organizacija specijaliziranih radijskih emisija o gospodarenju otpadom, organizacija specijaliziranih televizijskih emisija i organizacija edukacijskih tribina. U okviru preporučenih podaktivnosti provodit će se sljedeće podaktivnosti: organizacija edukativnih radionica za djecu, organizacija natjecanja u školama, izrada idejnog rješenja, izrada sadržaja i strukture aplikacije za pametne telefone, dizajn aplikacije i osnovni identitet, programiranje aplikacije te izrada naljepnica za označavanje kanti i kontejnera za strane turiste s uputama za odgovorno postupanje s otpadom. (Grad Ludbreg)