Ludbreg: Ugradnjom LED javne rasvjete uštedjet će se 62 posto energije

Na području Ludbrega započela je zamjena neučinkovite i štetne rasvjete sa štedljivim i ekološkim LED svjetiljkama.

Podsjećamo, FZOEU (Fond zaštite okoliša i energetske učinkovitosti) odobrio je sufinanciranje opravdanih troškova projekta sa 40% sredstava (1.154.457,50 kn) te će njegova Stručna komisija nadzirati provedbu u svim njenim fazama.

Važno je napomenuti da se model energetske usluge (ESCO) nakon prošle godine donijete Uredbe o energetskoj usluzi tek počeo implementirati u RH, ali sa puno poteškoća, zbog neusklađenosti pojedinih zakona, a model funkcionira na način da se investicija isplaćuje davatelju energetske usluge iz ostvarenih proračunskih ušteda na stavci potrošnje i održavanja javne rasvjete.

Uz zamjenu postojećih neadekvatnih svjetiljki izvršit će se i popuna mreže sa nedostajućima, sukladno zahtjevima za pojedinu klasu prometnice, a umjesto postojećih 757 ugraditi će se 956 novih LED svjetiljaka.

Zahvaljujući sredstvima Fonda period povrata investicije će se skratiti za 30-40%.

Ukupna instalirana snaga javne rasvjete na području Grada Ludbrega smanjit će se sa 197,27 na 74 kW (-123,27kw), dakle za 62%.

Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu će se smanjiti sa 524.646,25 kwh na 196.789,59 kwh (smanjenje potrošnje za 62%) i to unatoč činjenici da će u sustavu biti 200 svjetiljki više nego prije zahvata, odnosno s 456.442,24 kn smanjit će se na 171.206,94kn.

Emisija štetnih plinova, poglavito CO2 će se smanjiti sa 197,27 na 74 tone godišnje.

Projekt obuhvaća naselja Ludbreg, Selnik, Sigetec i Kučan (70% ukupne javne rasvjete na području Grada Ludbrega).

Osim navedenih ušteda, micanjem neučinkovitih i štetnih rasvjetnih armatura na bazi visokotlačne žive kao i tzv. kugli iz sustava rasvjete i ugradnjom LED svjetiljaka sa usmjerenom optikom (cut-off), eliminirati će se svjetlosno zagađenje, tzv. „provalno“ svjetlo u stambenim zonama, bitno smanjiti emisija CO2 i štetni utjecaji po okoliš, postići puno bolja i jednolika rasvjetljenost ulica i staza te značajno povećati sigurnost svih sudionika u prometu, i sigurnost općenito jer se zahvaljujući sustavu upravljanja rasvjeta neće morati gasiti nakon ponoći kao što je to do sad bio slučaj nego regulirati (sa 100% na npr 20% svjetlosnog toka). (Grad Ludbreg)