Ludbreg: Usvojen proračun težak 62 milijuna kuna

Vijećnici Grada Ludbrega su većinom glasova donijeli proračun Grada Ludbrega za 2019. godinu. Proračun iznosi 62.179.131,00 kuna i po prvi puta je izrađen u skladu s člancima 16.,17., i 29. Zakona o proračunu, tj. u proračun su uključeni vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika Dječjeg vrtića „Radost“,Knjižnice i čitaonice „Mladen Kerstner“ i Centra za kulturu i informiranje „D.Novak“.

„Novci iz EU projekata čine gotovo polovicu našeg proračuna i time pokazujemo koliko su nam važna europska sredstva. Time zapravo povećavamo vrijednost novca koje u svoj grad ulažu građani kroz poreze i prireze, a kao rezultat toga rada nastaju i projekti koje sami ne bismo mogli realizirati. I to je bit europskog financiranja – da naše novce oplemenimo s novcima europske unije za projekte koji su nama kao građanima posebno važni, a to pokazujemo i kroz vlastito financiranje“, pojasnio je Dubravko Bilić te dodao kako su pred Gradom Ludbregom dva najvažnija infrastrukturna projekta koji će ovaj grad učiniti još privlačnijim i za građane, ali i za poslovni sektor.

„Veseli nas što projekti koji dolaze osim Grada Ludbrega uključuju i susjedne općine. Projekt Aglomeracija Ludbreg najveći je i najvažniji projekt u gradu Ludbregu do 2023. godine. Vrijednost projekta s PDV-om je gotovo 220 milijuna kuna. Projekt obuhvaća područje Grada Ludbrega te Općine Martijanec i Sveti Đurđ. Ukupna duljina kanalizacijskih cjevovoda prema studiji izvodljivosti je 99.888m, a uključuje i 43 crpne stanice, te rekonstrukciju postojećih mješovitih kanalizacijskih kolektora ukupne duljine 8000m, te rekonstrukciju 3 postojeća preljevna objekta. U Aglomeraciji Ludbreg razvija se sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja vode, kroz rekonstrukciju dijelova postojećeg mješovitog sustava odvodnje (cjevovoda u duljini od oko 8 km) u svrhu sprječavanja onečišćenje tla i voda. Izgradnjom i proširenjem javnog vodoopskrbnog sustava u naseljima Čukovec i Globočec Ludbreški omogućit će se pristup stanovništva kvalitetnoj pitkoj vodi.

Sljedeći značajan projekt je Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu u Gradu Ludbregu, te općinama Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec, odnosno izgradnja širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim i ultrabrzim širokopojasnim pristupom na teritoriju obuhvata projekta. Izgradnjom nove širokopojasne infrastrukture omogućit će se njenim stanovnicima prelazak na veće brzine širokopojasnog pristupa za što postoji veliki interes u današnje vrijeme.

Brzi i ultrabrzi internet preduvjet su i razvoja novih gospodarskih grana i stvaranja preduvjeta za ostanak mladih i kreativnih poduzetnika u našem kraju. Suvremeno gospodarstvo sve se više oslanja na poslovanje putem elektorničkih komunikacijskih usluga i usluga inforamcijskog društva i dužnost je države ili regije da im to osigura. Kad oni zakažu, onda gradovi moraju sami rješavati taj problem. Prema istraživanju provedenom u svrhu izrade projekta vidljivo je da mlađe dobne skupine kod kojih korištenje računala i interneta iznosi 100 posto očekuju pristup širokopojasnom internetu kao i bilo kojem komunalnom resursu. Upravo dostupnost širokopojasnog pristupa i usluga i sadržaja koje su time dostupne može smanjiti ili čak okrenuti negativne demografske i socijalne trendove jer time podižemo digitalni standard življenja u gradu, omogućujemo razvitak gospodarskih djelatnosti ili rada od kuće. Vrijednost ovog projekta procjenjuje se na oko 25.000.000,00 kn te očekujemo da se u potpunosti financira europskim i privatnim kapitalom“, rekao je gradonačelnik.

Gradonačelnik je istaknuo i kako je povećano izdvajanje za dječje vrtiće na području Grada Ludbrega, a povećana su izdvajanja i za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Mladen Kerstner jer će od nove godine pravo na besplatnu članarinu imati svi osnovnoškolci.

„Djeca uvijek moraju biti prioritet. Ludbreg nosi titulu Grada prijatelja djece koju smo dobili zahvaljujući brojnim programima upravo za najmlađe i to je smjer u kojem i dalje želimo ići“, rekao je gradonačelnik.

„Povećana su i izdvajanja za udruge koje djeluju na području grada – Udruge su ukras grada, bez njih su sve naše manifestacije nezamislive, a neizmjeran je njihov značaj u smislu promidžbe“, zaključio je gradonačelnik Bilić. (Grad Ludbreg)