Makarska: Tisuću kuna mjesečno roditeljima djece do 3 godine koja ne idu u vrtić

Grad Makarska je na svojoj službenoj facebook stranici najavio kako će od ove godine roditelji čija djeca, od 1. do 3. godine starosti, ne idu u dječji vrtić dobivati mjesečnu potporu u iznosu od 1000 kuna.

Riječ je o još jednoj u nizu demografskih mjera koje je Grad Makarska uveo u nešto više od godinu dana počevši od besplatnih udžbenika za sve osnovnoškolce, besplatnih marendi za socijalno ugrožene i povećanja broja i iznosa studentskih stipendija.

S ciljem poboljšanja demografske slike grada i omogućavanja roditeljima da njihova djeca mlađa od 3 godine ostanu u krugu obitelji, gradonačelnik Jure Brkan je Gradskom vijeću predložio novu demografsku mjeru: davanje novčane potpore od 1000 kuna mjesečno za roditelje čija djeca imaju između 1. i 3. godine, a ne idu u vrtić.

Prijedlog gradonačelnika Gradsko vijeće je usvojilo 21. prosinca prošle godine. (Grad Makarska)