Metković: Prvi put poticaji i potpore za poljoprivredu, osigurano 300 tisuća kuna

Kako bi pomogao poljoprivredne proizvođače na svom području, Grad Metković je na inicijativu zamjenika gradonačelnika Roberta Doke u Proračunu Grada Metkovića za 2018. godinu predvidio iznos od 300 tisuća kuna u Programu potpora poljoprivredi. Važno je istaknuti da je ovo prvi put da Grad Metković donosi ovakav vid poticanja u poljoprivredi.

Korisnici ovog Programa će biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada Metkovića, a koja zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine aktivnosti.

Sredstva poticaja malih vrijednosti koristit će se za isplatu dijela troškova ili naknada vezanih za poslovanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG), pravnih i fizičkih osoba registriranih za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti sa sjedištem na području Grada Metkovića, koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost na površinama upisanim u ARKOD sustav. Raspon poticaja varira zavisno od mjera, do maksimalno 5.000 kn po pojedinom korisniku (za zadruge/udruge i sl. do 10.000 kn).

Grad Metković će u razdoblju od 2018. - 2020. godine financirati mjere u poljoprivredi koje se odnose na stočare i pčelare, obnovu i gradnju staklenika / plastenika, uvođenje ekološki naprednih metoda u poljoprivrednoj proizvodnji, nabavku opreme, alata i strojeva za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje te poticanje udruživanja poljoprivrednihproizvođača.

"Neosporno je da dolina Neretve ima brojne prirodne prednosti za uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Međutim, unatoč prirodnim prednostima, poljoprivreda zadnjih godina stagnira i pada. Odluka Grada Metkovića o donošenju potpora za poljoprivrednike je na tragu naših predizbornih obećanja da ćemo poljoprivredu i poljoprivredne proizvođače vrednovati na način kako oni to i zaslužuju, jer poljoprivreda je trenutno najvažnija gospodarska aktivnost kako na području grada tako i cijele doline, a poljoprivrednici svojim aktivnostima osim što rade na zapošljavanju i dobrobiti svojih obitelji uvelike pomažu i druge grane gospodarstva (trgovina, turizam, ugostiteljstvo, građevina itd.). U izradi programa ovih potpora osim radne skupine iz Grada savjetovali smo se i s djelatnicima Savjetodavne službe te s proizvođačima i agronomima iz našega područja, a Program potpora smo prilagodili strukturi naših proizvođača. Kako je ovo prva godina potpora, detaljno ćemo pratiti provođenje kako bi za sljedeću godinu donijeli još bolji i nadam se izdašniji Program potpora. Osim ovih potpora Grad Metković će vrlo ažurno i u okviru svojih mogućnosti pratiti i pomagati rješavanje svih ostalih aktivnosti vezanih uz poljoprivredu - navodnjavanje Koševo - Vrbovci, raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem, rješavanje povrata u Koševu, redovito održavanje poljskih puteva itd.", istaknuo je zamjenik gradonačelnika Robert Doko.

Grad Metković će uskoro raspisati Natječaj za dodjelu sredstava iz navedenog Programa potpore u poljoprivredi za 2018. godinu, u kojemu će biti razjašnjeni svi detalji o mjerama poticanja i načinu prijava.

 (metkovic.hr)