Ministarstvo: Varaždin se smije zadužiti zbog zbrinjavanja baliranog otpada

Ministarstvo financija dalo je pozitivno mišljenje o mogućnosti zaduženja Grada Varaždina za odlaganje baliranog miješanog komunalnog otpada kao I. faze sanacije odlagališta, te izrijekom konstatira da se Grad Varaždin može dugoročno zadužiti za navedenu investiciju. Ovo je mišljenje bilo naročito aktualno u vrijeme izglasavanje rebalansa proračuna kojim su se trebala osigurati sredstva za rješavanje baliranog otpada.

 Podsjećamo, razlog neizglasavanja zaduženja Grada pojedini vijećnici potkrijepili su konstatacijom da se „Grad ne može za to zadužiti jer to nije investicija“  što se u konačnici pokazalo pogrešnim. Iako je gradskim vijećnicima na vrijeme predočena definicija investicije prema Zakonu o proračunu  Vijeće nije izglasalo predloženi rebalans, a time je ujedno i onemogućeno rješavanje problema baliranog otpada.

 Uvjeravanja gradonačelnika Gorana Habuša kako sanacija odlagališta za građane Grada Varaždina, a najviše za stanovnike Brezja, poboljšava kvalitetu života te da odvoz baliranog otpada predstavlja povećanje vrijednosti i privlačnosti za investitore cjelokupne zone Brezje bila su neprihvaćena zbog tvrdnje da se „Grad ne može zadužiti za zbrinjavanje baliranog otpada“.  Mišljenje Ministarstva financija  sada je potvrdilo da se Grad Varaždin ipak može zadužiti. (Grad Varaždin)