KASTAV MEĐU PRVIMA DONIO CJELOVITU STRATEGIJU PAMETNOG GRADA

Mostarac uvodi e-demokraciju: Građani će o inicijativama gradske uprave glasati na e-referendumu

E-referendum u Hrvatskoj još uvijek ne postoji, a jedini koji je prije Mostarca  najavio njegovo uvođenje je gradonačelnik Knina Marko Jelić. Bit će stoga  zanimljivo pratiti koji će grad - Knin ili Kastav, ući u političku povijest Hrvatske kao prvi koji je doista i uveo e-demokraciju i građane izravno uključio u donošenje odluka, kao i tko će od ostalih gradonačelnika slijediti njihov primjer

Grad Kastav jedan je od prvih gradova na području Primorsko-goranske županije, ali i čitave Hrvatske, koji je tijekom 2017. godine, u suradnji sa Sense Grupom, izradio dokument „Strategija razvoja 2017.-2022. Kastav pametni grad“ kojom se želi razvijati kao pametni grad koji svojim građanima osigurava višu razinu kvalitete i standarda života. Nakon što je gradska uprava provela anketu u kojoj su se građani izjasnili o prioritetnim pitanjima kada je u pitanju kvaliteta života u Gradu, u Strategiji su postavljena tri osnovna cilja, odnosno područja razvoja - pametno upravljanje (Smart Governance), pametno društvo (Smart Society) i pametna infrastruktura (Smart Infrastructure).

Politički, i na nacionalnoj razini, najznačajnija inovacija koju ovom Strategijom planiraju gradonačelnik Matej Mostarac i njegov tim jest razvoj platforme za e-demokraciju, putem koje će građani moći glasati o inicijativama gradske uprave, slati svoje prijedloge, mišljanja i kritike, te preko koje će se održavati e-sjednice i e-referendumi. E-referendum u Hrvatskoj još uvijek ne postoji, a jedini koji je prije Mostarca  najavio njegovo uvođenje je gradonačelnik Knina Marko Jelić, pa će biti zanimljivo pratiti koji će grad - Knin ili Kastav, ući u političku povijest Hrvatske kao prvi koji je doista i uveo e-demokraciju i građane izravno uključio u donošenje odluka, kao i tko će od ostalih gradonačelnika slijediti njihov primjer. Uz to, kao dio platforme 'pametnog upravljanja' u Kastvu planiraju uvesti i aplikaciju za participativno budžetiranje (KreirajProračun).

Iz grada najavljuju kako će uskoro raspisati natječaj za razvoj platforme za e-demokraciju kojom žele intenzivirati transparentnost Gradske uprave i građanima omogućiti da na jednostavniji način sudjeluju u javnim raspravama i savjetovanjima, kao i lokalnim referendumima.

Kada je u pitanju razvoj pametnog društva, u Gradu Kastvu planiraju osnivanje ustanove u kulturi, povećanja ulaganja u digitalizaciju, obnovu i revitalizaciju kulturne baštine stare gradske jezgre, održavanje otvorenih tečajeva za povećanje digitalnih kompetencija mladih i poduzetnika, te uvođenje informativnih digitalnih displeja. Što se, pak, pametne infrastrukture tiče, Strategijom je predviđen razvoj pametne rasvjete s inkorporiranom senzorikom, pametne kante za otpad, razvoj coworking prostora za udruge civilnog društva, pametni parking, pametna autobusna čekaonica te pametne telefonske govornice.

'U današnjem vremenu svakodnevnog razvoja digitalnih tehnologija i njezinoj širokoj primjeni i korištenju od strane svih generacija, želja nam je napraviti iskorak i postati dio sve značajnijeg globalnog koncepta ˈsmart citiesˈ', ističe gradonaečlnik Matej Mostarac i nadodaje kako im je želja da kroz nekoliko manjih pilot projekata rade na uvođenju pametnih rješenja te, istovremeno, sakupljaju povratne informacije građana i korisnika.

Kao što smo već naveli, u cijeli proces izrade strategije, i to već u inicijalnoj fazi, uključeni su bili stanovnici grada. Anketa je obuhvatila 250 ispitanika koji su ocijenili i analizirali postojeće gradske operacije i javne usluge. Na taj je način identificirana razina kvalitete gradske infrastrukture i korištenja digitalne tehnologije te, na kraju, ocijenjena razina kvalitete i standarda života samih stanovnika grada.

Tako je 73 posto ispitanih u anketi izrazilo svoje zadovoljstvo kulturnim manifestacijama i infrastrukturom u gradu Kastvu, a njih više od 45% izjavilo je kako bi voljeli biti pobliže obaviješteni o radu gradske uprave na području kulturnih događanja u Kastvu. Nadalje, više od 70% ispitanika zainteresirano je za pohađanje raznih edukacija koje bi doprinijele poboljšanju njihovih kompetencija, vještina i znanja, a također su spremni koristiti digitalnu širokopojasnu infrastrukturu u cilju obrazovanja i usavršavanja iz svojih domova. Čak 83% anketiranih stanovnika grada Kastva iskoristilo bi mogućnosti mobilne aplikacije putem koje bi im bilo omogućeno sudjelovanje u procesu odlučivanja (poput javnih rasprava, glasanje o inicijativama i davanje prijedloga gradskoj upravi itd.), a 88,8% ispitanika smatra kako bi učinkovito korištenje tehnologije unaprijedilo i poboljšalo kvalitetu i standard života u gradu.

Na tragu prikazanih rezultata anketnog istraživanja proizlazi i sam zaključak: građani Kastva smatraju da bi inicijativa pametnog grada značajnije mogla unaprijediti i poboljšati segment sudjelovanja građana u odlučivanju i upravljanju gradom, što je zapravo od strane samih građana i prepoznato kao ključno područje razvitka. (gradonačelnik.hr)

Mirjana Samardžić Novoselec: Ovo je iskorak građana Kastva u demokraciji na lokalnoj razini

Kao što smo naveli, Strategiju pametnog grada Grad Kastav je izradio uz pomoć i stručnu suradnju sa Sense Grupom, vodećom konzultantskom tvrtkom na području Jugoistočne Europe. Mirjana Samardžić Novoselec, partnerica u Sense Grupi i renomirana stručnjakinja na području EU fondova i 'smart city' projekata, vodila je izradu ove Strategije i ističe kako će Grad Kastav među prvima u Hrvatskoj provesti strategiju razvoja temeljenu na pametnim rješenjima koja će unaprijediti rad gradske uprave i poboljšati život Kastavaca.

'U procesu izrade strategije, sudjelovao je iznenađujuće velik broj građana što je pokazalo da ih zanima tko im vodi grad, kako se upravlja gradskim novcem, te kako se oni mogu uključiti u donošenje odluka koje utječu na kvalitetu njihovog života. Gradska je uprava, na čelu s gradonačelnikom Mostarcem, pokazala interes za mišljenja i stavove građana, te će među prvim uvedenim rješenjima biti razvoj platforme za e-demokraciju. Izravnim sudjelovanjem u donošenju odluka i preuzimanju odgovornosti za razvoj grada, građani Kastva napravit će iskorak u vježbanju demokracije na lokalnoj razini', istaknula je M.Samardžić Novoselec i Gradu Kastvu zaželjela puno uspjeha u provedbi strategije pametnoga grada.

Što definira pametni grad?

U Strategiji grada Kastva, pametni je grad definiran kao „sredina koja koristi informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) za poboljšanje kvalitete života i standarda svojih građana, doprinosi učinkovitosti, dostupnosti i kvaliteti javnih usluga te povećanju konkurentnosti, uz osiguranje zadovoljenja potreba sadašnjih i budućih generacija iz perspektive održivog razvoja gospodarstva i društva, iskorištavanja ograničenih resursa te očuvanja okoliša“.

Isto tako, pametne gradove karakterizira „inovativni i učinkoviti pristup upravljanja gradom, njegovim resursima, operacijama i uslugama koje omogućava adekvatna primjena razvijenih digitalnih rješenja. Uravnotežena primjena tehnologije omogućava korištenje naprednih alata te pravovremenost strukturiranih podataka potrebnih za kvalitetno donošenje odluka i pametno upravljanje. Navedeni alati pomažu pri ispunjavanju potencijala, ciljeva, prioriteta i mjera utvrđenih vizijom i strateškim dokumentima te osiguravaju adekvatni povrat investicija u javnom sektoru“.

Pametni su gradovi inovativno orijentirani i na poduzetništvo – oni „privlače investicije i potiču poduzetništvo, njeguju inovativnost i promoviraju rast, no istovremeno su snažno fokusirani na poboljšanje životnog standarda svojih stanovnika stvaranjem kvalitetnijih lokalnih usluga i infrastrukture, zdravstvene i socijalne skrbi te poboljšanjem kulturne dimenzije grada“.

Sve u svemu, može se zaključiti kako „primjena pametnih rješenja u gradovima omogućuje kvalitetniji balans između društvenog i ekonomskog razvoja, upravljanja okolišem i efikasnog urbanog upravljanja“ te, istovremeno, potiče model „dvosmjernog protoka podataka između ključnih dionika, odnosno gradskih institucija, građana i gospodarskih subjekata“.

Kastav, pametni gradovi, matej mostarac, strategija pametnog grada