Mursko Središće u 2017. dobiva Ispostavu hitne pomoći

Prošli je tjedan gradonačelnik Murskog Središća organizirao sastanak na temu otvaranja Ispostave hitne medicine u Gradu Mursko Središće, kojem su prisustvovali i načelnici općina: Franjo Makovec – Sveti Martin na Muri, Ervin Vičević – Selnica, Stanislav Rebernik - Štrigova, Zdravko Mlinarić - Vratišinec, Anđelko Nagrajsalović – Sveti Juraj na Bregu i Stjepan Murković (zamjenik načelnika) – Podturen.
Dogovoreno je da se zajednički krene u realizaciju projekta otvaranja Ispostave hitne medicine u Gradu Mursko Središće, na predviđenoj lokaciji - Ulica Josipa Šajnovića bb, Mursko Središće, koju je odobrilo Stručno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, s obzirom da bi navedene općine bile u potpunosti ili djelomično obuhvaćene radom Ispostave hitne medicine u Murskom Središću.
Početak rada ispostave najavljen je za početak 2017. godine. Investicija uređenja tj. adaptacije prostorija Ispostave hitne medicine u Murskom Središću vrijedna je 250.000,00 kn. Općine Sveti Martin na Muri, Selnica, Štrigova, Vratišinec, Podturen i Sveti Juraj na Bregu te Grad Mursko Središće u sufinanciranju potrebnih sredstava sudjelovali bi prema kriteriju broja stanovnika. (Grad Mursko Središće)