ANALIZA

Najštedljivija i dalje Kristina Ikić Baniček – Sisak za reprezentaciju potrošio manje od 2 kn po stanovniku

Sudeći po podacima Ministarstva financija, čini se da sve više gradonačelnika prihvaća trend štedljivijeg gospodarenja novcem građana kada je reprezentacija u pitanju, a taj novac – nadajmo se, koriste za građanima potrebnije i korisnije stvari. Tako je u prošloj godini još pet gradova smanjilo troškove reprezentacije na ispod pet kuna po stanovniku, a tek njih 8, za razliku od 20 iz prethodnih godina, se prezentiralo s više od 50 kuna po stanovniku

Nakon niza analiza u kojima smo istražili koji su gradovi u prošloj godini najviše izdvajali za određene potrebe i usluge prema svojim građanima, došao je red i na stavku u kojoj tražimo najštedljivije. Riječ je, naravno, o reprezentaciji. Iako racionalnim i učinkovitim korištenjem troškovi reprezentacije gradovima itekako mogu donijeti koristi, samim građanima oni često ne znače ništa. Nažalost, zbog brojnih primjera malverzacija i lokalnih i nacionalnih političara koji su pod ovom stavkom često zadovoljavali vlastite, a ne potrebe i interese građana, u javnosti je i stvorena slika političara kao uhljeba i 'lokalnih šerifa'. U našoj velikoj mandatnoj analizi u kojoj smo uoči lokalnih izbora analizirali koliko su gradovi tijekom prošlog mandata (od 2013.-2015.godine) trošili na reprezentaciju, kao najštedljiviji se nametnuo Grad Sisak. U tri godine gradska uprava gradonačelnice Kristine Ikić Baniček za reprezentaciju je trošila prosječno 2,56 kune po stanovniku, odnosno 0,07 posto proračuna. Za ilustraciju, samo deset najštedljivijih gradova za reprezentaciju je u tom razdoblju izdvajalo manje od 5 kuna godišnje po stanovniku, a dvadesetak ih je ove troškove nabilo i preko 50, pa čak do 80 kuna po stanovniku godišnje.

Redni broj City Županija Broj stanovnika 2011 Kategorija Reprezentacija 2016 UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA 2016 Udio izdvajanja za reprezentaciju u ukupnim rashodima i izdacima za 2016
1 Grad Zagreb Grad Zagreb 790.017 Veliki grad 2.292.923 6.934.103.586 0,03%
2 Sisak Sisačko - moslvačka županija 47.768 Srednji grad 86.604 196.207.457 0,04%
3 Samobor Zagrebačka županija 37.633 Srednji grad 172.422 230.706.683 0,07%
4 Pula Istarska županija 57.460 Veliki grad 231.221 289.073.639 0,08%
5 Pazin Istarska županija 8.638 Mali grad 45.477 50.780.422 0,09%
6 Mali Lošinj Primorsko - goranska županija 8.116 Mali grad 77.269 76.193.274 0,10%
7 Split Splitsko - dalmatinska županija 178.102 Veliki grad 847.921 773.137.189 0,11%
8 Zadar Zadarska županija 75.062 Veliki grad 444.030 391.336.940 0,11%
9 Imotski Splitsko - dalmatinska županija 10.764 Srednji grad 33.136 27.497.663 0,12%
10 Kaštela Splitsko - dalmatinska županija 38.667 Srednji grad 125.513 102.694.085 0,12%

Sudeći po podacima Ministarstva financija o izvršenju lokalnih proračuna za 2016., čini se da sve više gradonačelnika prihvaća trend štedljivijeg gospodarenja novcem građana kada je reprezentacija u pitanju, a taj novac – nadajmo se, koriste za građanima potrebnije i korisnije stvari. Pa je tako u prošloj godini, za razliku od gore navedenih deset gradova, njih 15 smanjilo troškove reprezentacije ispod pet kuna po stanovniku, a tek njih osam, za razliku od dvadeset iz prethodnih godina, se častilo i prezentiralo sa više od 50 kuna po stanovniku.

Ikić Baniček dodatno srezala reprezentaciju: Ne doprinosi kvaliteti života građana

Rekorderi u štedljivosti i dalje su pak Kristina Ikić Baniček i Grad Sisak. Dapače, gradonačelnica je dodatno srezala troškove reprezentacije, spustivši ih ispod 2 kune po stanovniku, a umjesto 0,07 posto proračuna iz prethodnog razdoblja, izdvajanje je svela na 0,04 posto. Stav Kristine Ikić Baniček o ovim troškovima vrlo je jasan – oni ne doprinose dobrobiti građana.

'Reprezentacija ne doprinosi unaprjeđenju standarda i kvalitete života građana Siska pa se za tu namjenu izdvajaju minimalna sredstva koja se troše na nužan protokol. Tako će biti i u proračunu za sljedeću godinu. To je novac građana i treba biti isključivo u funkciji poboljšanja kvalitete života. Siščani aktivno sudjeluju i u kreiranju proračuna tako da  predlažu projekte koje smatraju važnima za njihovu gradsku četvrt ili mjesni odbor', kaže gradonačelnica i ističe kako u Gradu Sisku odgovorno upravljaju proračunskim novcem pa je tako ovogodišnji proračun veći od prošlogodišnjeg, a da se nisu povećavale ni cijene komunalnih usluga ni prirez, nego je on rezultat kvalitetnije naplate potraživanja i transparentnije javne nabave.

Osim po per capita kriteriju, Grad Sisak najmanje je za reprezentaciju potrošio i kada se gleda ukupno izdvajanje iz proračuna. Odnosno, ispred njega je samo Grad Zagreb, kojega zbog njegovih specifičnosti i ogromnog proračuna u hrvatskim okvirima, ne uzimamo u obzir u našim analizama. Nakon Siska, kao najštedljiviji se plasirao Grad Samobor koji je također smanjio izdatke za reprezentaciju u odnosu na prethodne tri godine te je u 2016. za te svrhe izdvojio 0,07 posto proračuna.

Beljak: Prvo što smo rezali je reprezentacija

'Kad smo preuzeli vođenje Grada Samobora, reprezentacija je bila prvi trošak koji smo smanjili. Ima to i negativnih konotacija, samoborskim ugostiteljima nisam baš najdraži jer malo trošim, ali trudimo se i to što se izdvaja za reprezentaciju ravnomjerno rasporediti prema svima. Treba uzeti u obzir da se iz reprezentacije pokriva cijeli niz troškova pa najmanji dio odlazi na ono što se obično podrazumijeva, a to su službeni ručkovi. No, ne štedi se samo na tome, već svugdje gdje se može, a sredstva se troše transparentno i odgovorno', poručuje gradonačelnik Krešo Beljak.

U samom vrhu najštedljivijih i dalje je Grad Pula, kod koje je također vidljivo smanjenje izdvajanja za reprezentaciju u odnosu na ranije godine. U 2016. za ovu su stavku izdvojili 0,08 posto proračuna. Gradonačelnik Boris Miletić kaže kako je status Pule kao jednog od pet najštedljivijih gradova u Hrvatskoj rezultat rada i racionalnog korištenja proračunskih sredstava, kao i brojnih mjera koje su u Gradu na vrijeme poduzeli kako bi osigurali stabilnost financija, a s druge strane omogućili i razvoj grada.

Miletić: Reprezentaciju smo sveli na najmanju moguću mjeru

'Podsjetit ću, u rad gradske uprave uvedeno je elektroničko poslovanje, objedinjena je javna nabava, uvedena je zajednička riznica, objedinjeni su upisi u dječje vrtiće i niz drugih alata koji su omogućili uštede koje se mjere u desecima milijuna kuna. Konkretno, troškove reprezentacije koje naprosto po zakonu moramo predvidjeti u proračunu sveli smo na najmanju moguću mjeru, a fokus našeg interesa stavljen je na one prihode koji su neophodni za daljnji razvoj grada. To nam omogućava da pažljivim ulaganjem i planiranjem svake proračunske kune u korist naših sugrađana osiguravamo rast i razvoj Pule, a s druge strane potičemo razvoj gospodarstva. Ponosan sam što danas imamo vidljive rezultate rada – relevantna istraživanja dokazuju da je Pula jedan od najboljih gradova za život i poslovanje, prvi smo grad u Hrvatskoj po broju i po izdvajanjima za privatne poduzetnike i među 100 smo najodrživijih destinacija svijeta', navodi Miletić.

Redni broj City Županija Broj stanovnika 2011 Kategorija Reprezentacija 2016 UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA 2016 Izdvajanja za reprezentaciju po stanovniku za 2016
1 Sisak Sisačko - moslvačka županija 47.768 Srednji grad 86.604 196.207.457 1,81
2 Oroslavje Krapinsko - zagorska županija 6.138 Mali grad 17.203 13.104.599 2,80
3 Grad Zagreb Grad Zagreb 790.017 Veliki grad 2.292.923 6.934.103.586 2,90
4 Imotski Splitsko - dalmatinska županija 10.764 Srednji grad 33.136 27.497.663 3,08
5 Kaštela Splitsko - dalmatinska županija 38.667 Srednji grad 125.513 102.694.085 3,25
6 Zlatar Krapinsko - zagorska županija 6.096 Mali grad 21.062 11.926.483 3,46
7 Donji Miholjac Osiječko - baranjska županija 9.491 Mali grad 34.747 17.180.832 3,66
8 Slavonski Brod Brodsko - posavska županija 59.141 Veliki grad 229.515 149.454.209 3,88
9 Donja Stubica Krapinsko - zagorska županija 5.680 Mali grad 22.306 13.886.187 3,93
10 Požega Požeško - slavonska županija 26.248 Srednji grad 105.329 85.399.656 4,01

U top deset najštedljivijih gradova na reprezentaciji ušli su još Pazin, Mali Lošinj, Split, Zadar, Imotski i Kaštela. Kada se, pak, gledaju troškovi per capita, tu su Oroslavje, Imotski, Kaštela, Zlatar, Donji Miholjac, Slavonski Brod, Donja Stubica i Požega.

(gradonačelnik.hr)

Od županija najštedljivija Splitsko-dalmatinska, apsolutni rekorder općina Milna na Braču s 0 za reprezentaciju!

Što se županija tiče, najmanje je prošle godine za reprezentaciju izdvojila Splitsko-dalmatinska – 0,81 kunu po stanovniku, potom Krapinsko-zagorska – 0,90, Osječko Baranjska – 1,11 kuna, Požeško-slavonska – 1,58 kuna, te Ličko-senjska – 1,69 kuna. Iz proračuna su, pak, najmanje za reprezentaciju izdvojile Krapinsko-zagorska i Ličko-senjska županija – 0,08 posto, Splitsko-dalmatinska 0,09 posto, te Osječko-baranjska županija – 0,12 posto. Apsolutni rekorder je, pak, općina Milna na Braču. Štedljivi Bračani u 2016. godini pod stavkom reprezentacija bilježe – nula kuna.

Sisak, reprezentacija, Kristina Ikić Baniček