Nikad veći proračun u Petrinji: Zbog EU projekata Proračun za 2018. čak 343 milijuna kuna

U Petrinji je u srijedu predstavljen prijedlog Proračuna za 2018. godinu koji je, naglašeno je, zbog planiranih EU projekate najveći ikada i iznosi čak 343 miijuna kuna.

Milka Pavišić, privremena pročelnica Upravnog odjela za financije, kazala je kako je Petrinja prvi grad koji ima Intervencijski plan koji je težak oko 253 milijuna kuna, i zbog toga je bilo dosta teško pripremiti proračun. 'Druga nepoznanica kod donošenja proračuna je novi Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i novi zakon o porezu i dohotku, odnosno raspodjeli sredstava iz poreza i dohotka tako da nismo bili u mogućnosti stvarno izračunati koliko točno prihoda od poreza i prireza na dohodak. Taj dio proračuna radili smo na bazi prihoda iz ove godine i na bazi potpora iz državnog proračuna i kompenzacijskih mjera koje Ministarstvo financija ima prema jedinicama lokalne samouprave, vlastiti prihodi i rashodi su u okviru proračuna ove godine. Fiskalni, odnosno materijalni troškovi nisu se povećavali, nismo ih povećavali u 2018. u odnosu na 2017.godinu. Sam projekt IP-a i financiranja uglavnom 85:15% iznosi oko 253 milijuna kuna i vlastiti prihodi i rashodi negdje oko 90 milijuna kuna, naši materijalni troškovi. S tim da bi se omjer financiranja 85:15% ili 90:10% iz Europskih fondova bi se povuklo 190 milijuna kuna. Razliku od 150 milijuna kuna bi direktno išli na kreditno zaduženje po Intervencijskom planu. Projekciju proračuna smo radili za 2019. i 2020.godinu uglavnom na bazi tih projekata koji realno moraju biti u proračunu za 2018.godinu zbog javne nabave i zbog prijava tih svih programa iz Intervencijskog plana. Njih smo realno planirali, troškove i povlačenje sredstava u još sljedeće dvije godine', objasnila je pročelnica.

Gradonačelnik Darinko Dumbović naglasio je kako su dosadašnji proračuni iznosili oko 70-80 milijuna kuna, dok je ovaj 'neka nova priča, priča u kojoj ćemo se morati bolje i više angažirati i pokazati koliko smo kao Grad sposobni doći do izvanproračunskih sredstava'. Najavio je i potpisivanje 25 milijuna kuna vrijednog ugovora za komunalnu infrastrukturu za Poduzetničku zonu.

'Proračun ima onaj stereotipni, opći dio koji je uvijek tu oko 70-80 milijuna kuna. Ovaj drugi dio je vezan za operativni dio koji ide iz Intervencijskog plana. To je veliki posao i briga koja nas čeka u sljedećoj proračunskoj godini. Dugoročnog zaduživanja nemamo, osim Stolarije, to je negdje oko 150 tisuća kuna i imamo Dječji vrtić. Dugoročni kredit nam treba, ali samo pod uvjetom ako država ne bude imala sluha, obećano je i od prošle Vlade da ćemo imati Fond iz kojeg će se financirati za gradove i općine koji su zahvaćeni ratom i koji su se pripremili za Intervencijski plan', kazao je Dumbović.

Kata Rupčić, ispred UO za EU fondove i razvoj, istaknula je kako će se Intervencijski plan provoditi kroz 6 natječaja koje će objavljivati Ministarstvo regionlnog razvoja i fondova EU i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

'Za Grad Petrinju su do sad objavljena ukupno 2 natječaja. Prvi natječaj je objavljen krajem trećeg mjeseca i to je bio natječaj za izradu dokumentacije na koju su do sad prijavljena tri projekta. Od ta tri projekta dva su prošla, uskoro slijedi potpisivanje ugovora o provedbi istih. Riječ je o izradi tržnice u gradu i uspostava GIS-a u Gradu Petrinji i jačanje kapaciteta zaposlenika Grada Petrinje kao i partnere svih prijavitelja za potrebe provedbe Intervencijskog plana. Osim ta dva projekta prijavljen je i projekt izrade dokumentacije za Grad na Kupi i za njega znamo da je prošao administrativnu provjeru i sada je na provjeri kvalitete i proračuna. Osim ta tri projekta prijavljena na prvi natječaj prijavili smo i dva projekta na natječaj za provedbu koji je objavljen u petom mjesecu. Prijavljeni su projekti Izrada Vidikovca na Hrastovačkoj gori i prijavljena je Poduzetnička zona. Ukupna vrijednost svih tih do sada prijavljenih projekata za koju očekujemo realizaciju u idućoj godini je nešto više od 30 milijuna kuna'. (Grad Petrinja)