Nova potpora Grada Ivanca: Prvašićima po 700 kuna za školsku opremu

Kao što je i najavio, gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić donio je Izmjene Pravilnika o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi Grada Ivanca.

Njime je određeno da će od ove godine svi roditelji, odnosno skrbnici đačića prvašića uoči njihova polaska u školu ostvariti pravo na isplatu novčane potpore od 700 kuna.

Potpora će se isplatiti u drugoj polovici godine i to izravno na bankovni račun jednog od roditelja/skrbnika navedenog u zahtjevu za isplatu potpore.

O terminima i načinu podnošenja zahtjeva roditelje/skrbnike pravodobno ćemo izvijestiti putem web stranice Grada Ivanca i Ivanečkih novina.

Ova naknada je nova (nije je bilo u dosadašnjem Pravilniku), a uvedena je sa željom da se roditeljima barem djelomično olakšaju povećani troškovi opremanja djece uoči polaska u školu.

Također, od ove godine potpore za novorođenčad s dosadašnjih 1.000 rastu na 1.500 kuna i vrijede za svu djecu rođenu od 1. siječnja 2018. godine nadalje. (Grad Ivanec)