Novalja: Gradu darovana poduzetnička zona, a vlasništvo nad Sportskim centrom razriješeno

Na sjednici Vlade, koja se održala u petak u Hvaru, Gradu Novalji dodijeljene su dvije građevinske, to jest, poduzetničke zone. 

Gradu Novalji je tako darovana poduzetnička zona Zaglava- Prozor, veličine 48 ha koja je iznimno važna za Grad Novalju. Osim gospodarsko - proizvodne namjene, Grad Novalja u dijelu zone namjerava izgraditi i reciklažno dvorište za građevinski otpad te kompostanu.

Na sjednici Vlade donesen je i Prijedlog zaključka o izdavanju isprave podobne za upis prava vlasništva na dijelu nekretnine u k.o. Novalja – I Gradu Novalji (u naravi dio izgrađenog Sportskog centra Novalja). Rješavanjem vlasništva nad Sportskim centrom Novalja veličine 4 ha, Gradu Novalji otvara se mogućnost izrade cjelovitog projekta uređenja Centra te njegovo kandidiranje prema EU fondovima. (Grad Novalja)