Novi Marof: Moderna svjetlosno-prometna signalizacija u Presečnu

Jutros u 10:00 sati na pješačkom prijelazu kod mosta na rijeci Bednji u Presečnu u Novom Marofu puštena je u rad svjetlosno-prometna signalizacija uz prisutstvo gradonačelnika Siniše Jenkača, predstavnika PU Varaždinske i PP Novi Marof, Hrvatskih cesta d.o.o. – Poslovna jedinica Varaždin te članova Savjeta za sigurnost prometa na cestama Varaždinske županije.

G. Darko Dragičević, voditelj službe u PU Varaždinska, ističe kako je, s obzirom na značajan porast stradavanja pješaka u županiji i to baš tijekom noći i rano ujutro kada je vidljivost najlošija, ovo rješenje bilo prijeko potrebno. 'Ovakva signalizacija specifična je iz više razloga, ponajviše jer radi na solarni sustav i neovisna je o dovodu električne energije. Također, ne svijetli stalno i smanjuje se intenzitet svjetla kada pješaka nema u blizini', objašnjava g. Darko Dragičević. Zahvalio se Gradu Novom Marofu i Hrvatskim cestama d.o.o. što imaju sluha za ovakva ekološki osviještena rješenja koja poštuju inicijative za smanjenjem zagađenja električnih rasvjeta.

'Zahvaljujem Hrvatskim cestama i Savjetu za sigurnost prometa na cestama Varaždinske županije jer su prepoznali naše nastojanje da se osvijetle svi pješački prijelazi uz cestu D3 na području našeg grada. S time nastavljamo i u narednom razdoblju, poštujući maksimalno najnovije trendove u prometnoj signalizaciji težeći minimalnom zagađenju okoliša. Hvala i tvrtki K&S iz Novog Marofa na donaciji. Uskoro će se upaliti i ostali kandelaberi na području grada', izjavio je gradonačelnik Siniša Jenkač.

Inače, sukladno Planu rada Savjeta za sigurnost prometa na cestama Varaždinske županije za 2015. godinu proveden je projekt vezan na osvjetljavanje pješačkih prijelaza na području cijele Županije, 'Klikom u sigurnost'.

PU varaždinska praćenjem stanja na terenu izdvojila je kao pitanje od posebne važnosti na području sigurnosti prometa zone pješačkih prijelaza. Posljednjih godina od strane upravljača cesta „Hrvatske ceste“ d.o.o. i ŽUC-a Varaždinske županije te jedinica lokalne samouprave uložena su znatna novčana sredstava u uređenju prometnica i osiguranju dovoljnog broja pješačkih prijelaza za pješake.

Kvalitetnom prometnom edukacijom od najranije životne dobi postignuto je da se danas može ustvrditi da je poznavanje prometnih propisa u Varaždinskoj županiji na visokoj razini. Ulaganjem u prometnice postignuta je visoka razina kvalitete istih i osigurano visok standard korištenja prometnica vozačima i ostalim sudionicima.

Unatoč postignutome zamjetno je da se pojavio čimbenik koji dovodi do stradavanja pješaka na pješačkim prijelazima a koji je zanimljiv sa stajališta uzroka prometnih nesreća.

Pješaci su educirani da im je obaveza na cesti koja ima obilježen pješački prijelaz, koristiti isti za prelazak preko ceste, i to na način da je dužan prethodno obratiti pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju. Ukoliko se uvjeri da je udaljenost i brzina vozila koja mu se približavaju dovoljna da može prijeći cestu na pješačkom prijelazu, vozač nadolazećeg vozila dužan je zaustaviti vozilo kako bi propustio pješaka koji je već stupio na pješački prijelaz. Svoje obaveze vozači također dobro poznaju i primjetno je da uglavnom poštuju iste.

Ovako opisano stanje možda izgleda idilično, no stavovi se mijenjaju kada se spozna činjenica da je tijekom 2014. godine ukupno stradalo 23% više pješaka u odnosu na prethodnu godinu. U relativnim brojkama to iznosi porast sa 39 stradala na 48 u 2014. godini. Činjenica je da je manje smrtno stradalih pješaka, i to jedan u odnosu na tri u 2013. godini.

PU varaždinska je analizom prometnih nesreća došla do zaključka da unatoč uređenim prometnicama, educiranim vozačima i pješacima sve veći broj prometnih nesreća dogodi se na pješačkim prijelazima tijekom noći ili kada su uvjeti smanjene vidljivosti, a koji nisu osvijetljeni.

U mjestu Breznički Hum u prosincu 2013. godine u ranim jutarnjim satima, po mraku, mladić srednjoškolskog uzrasta istrčao je na neosvijetljeni pješački prijelaz i na njega je naletilo osobno vozilo. Od posljedica prometne nesreće isti je preminuo.

U gradu Lepoglavi u veljači 2014. godine u večernjim satima na putu iz škole došlo je do naleta osobnog vozila na pješakinju srednjoškolskog uzrasta koja je uslijed udara zadobila teške tjelesne ozljede.

U mjestu Presečno u studenom 2014. godine u večernjim satima prilikom dolaska iz škole na dvoje srednjoškolskih učenika naletio je vozač sa osobnim vozilom. Oboje pješaka zadobili su teške tjelesne ozljede.

Ovaj prikaz slučajeva možemo nastaviti sa još više desetaka slučajeva u 2013. i 2014. godini te su prostorno disperzirani na području cijele Varaždinske županije.

Proučavajući mehanizme nastanka rečenih prometnih nesreća zaključili smo da je potrebito poduzeti slijedeće kako bi se smanjio broj stradalih na pješačkim prijelazima u noći i tijekom uvjeta smanjene vidljivosti:

osvijetliti pješačke prijelaze

povećati razinu obavještavanja vozača da nailaze na pješački prijelaz

utjecati na pješake da povećaju oprez i da svako prelaženje kolnika predstavlja opasnost od stradavanja

Kako bi zadovoljili ta tri kriterija predloženo je Savjetu za sigurnost prometa na cestama Varaždinske županije, da se na mjestima postojećih pješačkih prijelaza instaliraju sustavi za osvjetljavanje na osnovi solarnih ćelija, LED lampe, akumulatorske ćelije (ako nema priključka struje iz javne rasvjete) i tipkala.

Na opisani način postižu se slijedeći učinci:

pješački prijelazi bi bili osvijetljeni samo u trenutku kada stvarno pješak prelazi preko istog,

ne stvara se vizualno navikavanje i reaktivno otupljivanje od strane vozača na prometnu signalizaciju i trajne svjetleće znakove,

pješaci se čine odgovornim da se pobrinu za svoju sigurnost,

usporava se izlaženje pješaka na pješački prijelaz jer mora stisnuti tipkalo i pričekati osvjetljenje te se na taj način dobiva moment da prati promet oko sebe.

primjenom solarnog sustava i LED tehnologije, u kombinaciji sa povremenim uključivanjem svijetla osigurani su maksimalne ekonomske i ekološke prednosti, uz povoljnije troškove od sadašnjih sustava osvjetljavanja pješačkih prijelaza,

mogućnost razvoja projekta kroz EU fondove za povećanje energetske učinkovitosti iz obnovljivih izvora i uključivanja upravljača cesta, Varaždinske županije, Hrvatske elektroprivrede i obrazovnih ustanova.

Na poziv Savjeta za stručnim idejama oko realizacije predloženog modela osvjetljavanja pješačkih prijelaza sukladno danim parametrima, odazvalo se poduzeće K&S d.o.o. iz Novog Marofa, koje proizvodi rasvjetne stupove najnovije generacije temeljene na solarnom napajanju i LED tehnologiji. Isti su prihvatili izazov i konstruirali inovativan sustav za osvjetljavanje pješačkih prijelaza, koji je jedinstven jer uključuje sve parametre koji doprinose većoj sigurnosti pješaka, osiguravaju višu razinu reagiranja vozača, energetski je štedljiv i ekološki prihvatljiv.

Sustav je razvijan godinu dana te je uspješno završen postavljanjem sustava na pješačkom prijelazu u mjesto Presečno, na državnoj cesti D3, te je doniran Hrvatskim cestama d.o.o., Poslovnoj jedinici Varaždin. Ukupna vrijednost donacije je oko 82.000 kuna.

Uložen novac nije ni približno vrijedan prema ljudskim životima. Uzimajući cjenik šteta koje isplaćuju osiguravajuće kuće za stradavanja pješaka također možemo konstatirati da je novčani iznos daleko veći negoli bi bila ulaganja. Ljudske sudbine pješaka, vozača i njihovih obitelji nije uputno niti promišljati.

(Grad Novi Marof)