Novigrad: Odličnim učenicima 500, a studentima po 1000 kuna nagrade

Grad Novigrad-Cittanova objavio je javni poziv učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Grada koji su ostvarili odličan uspjeh na kraju školske godine 2016./2017. da se prijave kako bi ostvarili pravo na novčanu nagradu. Grad Novigrad svoje odlikaše tradicionalno nagrađuje sa 500 kuna još od 2004. godine, a u prosjeku im se javi i nagradu dobije po 20-30 učenika godišnje. Također, Grad nagrađuje i odlične studente, sa po 1000 kuna.

Osim nagrada za odličan uspjeh, Grad Novigrad dodjeljuje i čitav niz stipendija - stipendije za nadarene, stipendije za učenike i studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa, stipendije za deficitarna zanimanja. Nadalje, ističu u Gradu, postoje i nagrade za studente koji se ističu u radu ,na prijedlog fakultetskog vijeća, u visini od 2.000 kn, kao i posebna potpora za poslijediplomski studij do 5.000 kn za svaki upisani neparni semestar. (gradonačelnik.hr)