Novigrad: Povećani censuzi za ostvarivanje socijalnih naknada

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Novigrada održanoj 21. prosinca prošle godine usvojena je nova Odluka o socijalnoj skrbi, koju je vijećnicima predstavio resorni pročelnik Alen Luk, istaknuvši pritom neke od najvažnijih novina. Povećani su tako dohodovni cenzusi tj. minimalna primanja temeljem kojih se ostvaruju prava u okviru programa socijalne skrbi. Sukladno novoj Odluci, pravo na pomoć ostvaruju samci čija su primanja do 2.200 kuna mjesečno, dok je taj iznos dosad bio 1.800 kuna. Pravo na pomoć ostvaruje dvočlano kućanstvo čiji su ukupni mjesečni prihodi do 3.000 kuna (do sada 2.200 kuna), tročlano kućanstvo s prihodima do 3.800 kuna (prije 2.800 kuna), te četveročlano kućanstvo s prihodima do 4.500 kuna (ranije 3.300 kuna). Po svakom daljnjem članu kućanstva cenzus prihoda je 500 kuna (do sada 300 kuna). U slučaju kada je član kućanstva nesposoban za rad, cenzus samca uvećava se za 20 posto. Za isti postotak uvećava se cenzus i kada je riječ o jednoroditeljskoj obitelji. Kada pak jednoroditeljska obitelj živi u podstanarstvu, prihodovni cenzus do kojega se ostvaruje pravo na pomoć povećava se za čak 60 posto u odnosu na prethodno navedene cenzuse. Pročelnik Luk naveo je kako se pomoći u okviru Odluke o socijalnoj skrbi odnose na (su)financiranje troškova boravka djeteta u predškolskoj ustanovi, troškova organizirane prehrane učenika u osnovnoj školi, troškova prijevoza učenika srednjih škola, naknade za troškove stanovanja, plaćanja troškova prehrane, plaćanja lijekova, opreme za novorođeno dijete, dojenačke hrane, jednokratne naknade, paketa hrane i higijenskih potrepština, podmirenja troškova grijanja, te podmirenja osnovnih pogrebnih troškova. Istaknuo je pritom i povećanje naknade za troškove stanovanja: za samca ona sada iznosi 700 kuna (ranije 350), za dvočlano kućanstvo 900 kuna (ranije 525), za tročlano kućanstvo 1.100 kuna (ranije 700), te za četveročlano kućanstvo 1.300 kuna (ranije 875). Za svakog daljnjeg člana kućanstva naknada se povećava za 300 kuna (ranije 175). Do promjene je došlo i u okviru prava na jednokratnu pomoć koju odobrava gradsko Socijalno vijeće. Ukupni iznos ove vrste pomoći u godini dana, temeljem nove Odluke, može biti do 6.000 kuna, dok je do sada to bilo ukupno 5.000 kuna.

Jednoglasno je usvojen proračun Grada Novigrada-Cittanova za 2018. godinu, s pripadajućim programima javnih potreba u društvenim i u komunalnim djelatnostima. Na prijedlog proračuna koji se pred vijećnicima našao u prvom čitanju prije tjedan dana, stigao je tek jedan amandman, onaj vijećnice Elene Veznaver Radeljak, kojim se za 50.000 kuna traži povećanje iznosa predviđenog za nabavu stablašica, radi obnove postojećeg šumskog fonda te sadnje novog drvoreda na poluotoku Mujela. Za isti iznos umanjena je stavka predviđena za košnju javnih površina. Gradonačelnik Anteo Milos prihvatio je taj amandman, te je on postao sastavni dio prijedloga proračuna od 52,84 milijuna kuna, kojeg su vijećnice i vijećnici potom jednoglasno usvojili. Nakon usvajanja proračuna gradonačelnik Milos obratio se vijećnicima, zahvalivši na jednoglasnom prihvaćanju, uz napomenu kako je ovo 16. proračun kojeg je usvojila gradska administracija kojoj on na čelu. 

- Ovaj proračun za mene je vrlo pozitivan. Naime, nakon nekoliko godina strepnje i neizvjesnosti prilikom kreiranja proračuna, ne znajući što nam donosi vrijeme pred nama, konačno s optimizmom gledamo unaprijed. Već kraj ove godine dao je naslutiti pozitivne pomake, pa vjerujem kako je pred nama dobro i pozitivno razdoblje, ne samo u 2018. već i u 2019. i 2020. godini, prenio je gradonačelnik Milos. „Pred nama su veliki i zahtjevni, ali za naš grad vrijedni i značajni projekti, od izgradnje nove Talijanske osnovne škole, preko rekonstrukcije zgrade kina, do uređenja starogradske jezgre. Treba istaknuti kako nas pritom očekuje vrlo sretna i povoljna situacija, jer u trenucima kada Grad kreće s velikim investicijama, isto se događa i u privatnom sektoru na području Novigrada, što svakako pogoduje javnim investicijama. Nova ulaganja u radnoj zoni Vidal, te u turističkom sektoru, sigurno će doprinijeti i pomoći u podizanju standarda, kako društvenog tako i u segmentu komunalne infrastrukture na području grada. Proračun za 2018. godinu predstavlja nam novi izazov, a na nama je da ga kvalitetno realiziramo“, zaključio je gradonačelnik. (Grad Novigrad)