Novigrad: U ekologiju i održivo upravljanje u 15 godina uložili 200 milijuna kuna

Grad Novigrad realizirao je čitav niz projekata koji potiču ekološku održivost, pa su tako prvi u Hrvatskoj modernizirali javnu rasvjetu čime su postigli uštedu od preko 300 tisuća kuna godišnje.

Grad Novigrad strateški se opredijelio za ekološki održivi razvoj i očuvanje okoliša, pa posljednjih desetak godina posebnu pažnju posvećuju projektima koji potiču korištenje obnovljivih izvora energije i podizanje energetske učinkovitosti, te doprinose očuvanju prirode i okoliša. A da Novigrad doista, a ne samo na papiru, živi ekološki, najbolje ilustrira podatak da su u posljednjih 15 godina u ekologiju i održivo upravljanje uložili čak 200 milijuna kuna ili – 50 tisuća kuna po stanovnika. 

Realiziran je tako niz projekata koji potiču ekološku održivost i zaštitu prirode, poput ekološke i energetski učinkovite javne rasvjete, energetske učinkovitosti u zgradarstvu, poticanja održive mobilnosti i korištenja alternativnih oblika prijevoza, energetskih pregleda javnih zgrada, odvojenog prikupljanja otpada, pročišćavanja otpadnih voda, izgradnje kanalizacije 

'Cilj svih ovih projekata među ostalim je i razvijati ekološku svijest na svim razinama, pri čemu Grad kroz investicije u energetski učinkovitu i ekološki prihvatljivu javnu infrastrukturu daje pozitivan primjer drugima, te nastoji poticati i pomagati građane i poduzetnike da djeluju u istom pravcu; da koriste obnovljive izvore energije, da energiju racionalno koriste, te da se s dužnom pažnjom i pozornošću odnose prema prirodi i okolišu. Time prvenstveno štedimo energiju, u konačnici i vlastiti novac, no prije svega zajedno čuvamo svijet u kojem živimo, u kojem će živjeti i generacije naših potomaka. Za nama je više od desetljeća sustavnog rada i opredjeljenja za ekološki održivi razvoj i očuvanje okoliša. Razdoblje je to u kojem smo realizirali niz većih ili manjih projekata na tragu održivog razvoja i ekologije usmjerenih u očuvanje prirode. Projekti su to koji nam daju za pravo da s ponosom zaključimo kako Novigrad i Novigrađani razmišljaju, žive i djeluju ekološki! A tako će, zasigurno, ostati i u vremenu koje je pred nama. Jer, po našem mišljenju, ekologija je uvijek in', ističe gradonačelnik Anteo Milos.

Prvi krenuli u modernizaciju javne rasvjete

Grad Novigrad prvi je u Hrvatskoj, još prije 15 godina, krenuo u projekt modernizacije javne rasvjete. Tada su postavili ukupno 700-tinjak ekoloških i energetski učinkovitih rasvjetnih tijela, tri kontrolna centra i jedan regulator snage, koji je osiguravao da se tijekom noći snaga rasvjete spušta usporedo s jenjavanjem prometa i života u graduPostignut je tada učinak energetske uštede i smanjenje potrošnje električne energije za 20 posto, odnosno 80-ak tisuća kuna godišnje.

Projekt vrijedan 3,5 milijuna kuna realiziran je zahvaljujući zajmu Svjetske banke i posebnog ugovora s HEP-ovom sestrinskom kompanijom HEP-ESCO, temeljem kojega je povrat investicije osiguran dugoročnim uštedama u potrošnji električne energije

Do 2016., kada je projekt zaključen, ukupno je zamijenjeno 900 rasvjetnih tijela novim LED rasvjetnim tijelima, što predstavlja polovicu svih rasvjetnih tijela na području grada. Osim smanjenja emisije štetnih plinova, ovim projektom postignute su značajne uštede električne energije, od 289.000 kWh godišnje, što prema trenutnoj cijeni električne energije iznosi oko 323.000 kuna. Emisija CO2 smanjena je za oko 110 tona godišnje. 

33 milijuna kuna za zbrinjavanje otpadnih voda

Osim javne rasvjete, u Novigradu je proteklih godina učinjen veliki iskorak u zbrinjavanju otpadnih voda. Kroz nekoliko investicijskih zahvata, od kojih je posebno opsežan bio 33 milijuna kuna vrijedan Projekt Jadran, koji je u suradnji s Hrvatskim vodama započet 2006. godine, izgrađeni su kilometri nove kanalizacijske mreže, čime je Novigrad sa 60 posto došao na preko 90 posto domaćinstava i privrede priključenih na sustav odvodnje otpadnih voda. Kruna dosad učinjenog u okviru Projekta Jadran bio je i novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, opremljen za obradu vode do prvog stupnja pročišćenosti, izgrađen 2010. godine. Realizacijom tog projekta Grad Novigrad-Cittanova ostvario je primat u Istri, pa i šire, po pitanju zbrinjavanja otpadnih voda na suvremen, ekološki prihvatljiv način.

Projekt je većim dijelom financiran kreditom Svjetske banke, zatim sredstvima Grada i komunalnog poduzeća 6. maj, djelomično ostvarenima naplatom kanalizacijskih priključaka, te iz državnog proračuna i Hrvatskih voda.

Kako bi sustav dodatno unaprijedili i prilagodili višim standardima, u Gradu planiraju nove i rekonstrukciju postojećih crpnih stanica, te unaprjeđenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na treći stupanj pročišćavanja, što znači mogućnost ponovne upotrebe pročišćene vode, primjerice za zalijevanje zelenih i poljoprivrednih površina. 

Vrijednost investicije je oko 113 milijuna kuna, a ovaj projekt planira se realizirati do 2023. godine. 

'Riječ je o projektu iznimno važnom za kontinuitet ekološki održivog razvoja i zaštitu okoliša, posebice mora i priobalja kao jednog od najvrjednijih prirodnih resursa ovoga podneblja koji je dio velikog projekta zaštite osjetljivog mora od Rovinja do Savudrije', ističu iz grada.

Preko 10 milijuna kuna za energetsku obnovu 

S energetskom obnovom zgrada u Novigradu su krenuli još 2013., projektom 'Grijem kuću, a ne ulicu' ukupne vrijednosti preko 1,5 milijuna kuna, a kroz kojega je sufinancirana zamjena vanjske stolarije i obnova pročelja na 43 stambene zgrade u Umagu.  Cilj projekta bio je povećati energetsku učinkovitost obiteljskih kuća i stanova te smanjiti utrošak energije kao i troškove grijanja i hlađenja. 

U suradnji s Fondom provedena su tijekom 2013. i 2015. godine i dva natječaja za sufinanciranje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, na koje su pravo prijave imala sva kućanstva s područja Grada Novigrada. Riječ je o projektu pod nazivom „Mislim zeleno, grijem se pametno“, putem kojega je sufinancirano 52 projekta građana za ugradnju solarnih toplinskih kolektora (za pripremu tople vode i/ili grijanje), kotlova na pelete (za pripremu tople vode i/ili grijanje) i fotonaponskih kolektora za proizvodnju električne energije. 
Za provođenje projekata bilo je osigurano ukupno nešto više od 800 tisuća kuna, od čega su 80 posto bila sredstva Fonda, a 20 posto sredstava osigurano je gradskim proračunom. Pribroje li se tome i sredstva koja su osigurali sami građani, kroz ova dva projekta obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Grada Novigrada-Cittanova uloženo je više od milijun i pol kuna.

Ovim projektima željelo se ostvariti nekoliko ciljeva, među ostalim podići svijest građana o važnosti korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, potaknuti građane na primjenu obnovljivih izvora energije u vlastitom domu, povećati broj kućanstava koji kao energente za grijanje i pripremu tople vode koriste obnovljive izvore energije, potaknuti investicije u obnovljive izvore energije, te smanjiti emisiju onečišćujućih tvari u okoliš i potrošnju fosilnih goriva.

Tu su, potom i energetske obnove dječjeg vrtića 'Tičići' i osnovne škole Rivarela ukupne vrijednosti preko osam milijuna kuna. Ove se, pak, godine planira energetska obnova zgrade gradskog kina i knjižnice. 

Riječ je o objektu sagrađenom 1954. godine, koji će osim u energetsku obnovu krenuti i u temeljitu sanaciju i rekonstrukciju, u suvremeni multimedijalni kulturni i društveni centar, za što je u gradskom proračunu u 2019. godini rezervirano 12 milijuna kuna. 

Sam projekt energetske obnove zgrade uspješno je prijavljen na EU natječaj, čime su osigurana bespovratna sredstva u visini od oko milijun kuna, dok razliku do ukupno prihvatljivih troškova u iznosu od 1,73 milijuna kuna osigurava Grad.

EU projekti održive mobilnosti 

Pored niza drugih EU projekata i međunarodnih suradnji, Grad Novigrad-Cittanova u razdoblju od 2011. do 2014. godine sudjelovao je i u EU projektu održive mobilnosti Adria.MOVE IT! . U sklopu ovog projekta EU sredstvima sufinancirana je izgradnja dvije biciklističko–pješačke staze, postavljanje vezova za bicikle i klupica za odmor, a izrađeni su i iznimno važni strateški dokumenti - studija prometa te plan održive mobilnosti za područje Grada Novigrada-Cittanova. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 300.000 eura, od čega je 85 posto sufinancirano EU sredstvima dok je 15 posto sredstava osigurano iz gradskog proračuna. Razvoj biciklističke infrastrukture nastavio se i kroz druge projekte, pa je Novigrad sa svojim bike-stazama uključen i u dio koridora europske biciklističke rute Euro Velo.

Na gradskom parkiralištu kod sportske dvorane postavljena je u ožujku 2016. u režiji Grada punionica za električna vozila. Punionica je snage 22kW, a istovremeno se mogu puniti dva vozila. Punjenje je za vlasnike vozila potpuno besplatno, jer trošak električne energije u cijelosti snosi Grad. Vrijednost investicije je oko 70.000 kuna, od čega je Grad Novigrad–Cittanova osigurao 42.000, a FZOEU 28.000 kuna. 

Prvenstveni cilj ove investicije je potaknuti vozače na korištenje električnih, ekološki prihvatljivih vozila. 

Dodatni benefit ovog projekta je, ističu u Gradu, i što će se njime povećati i turistička privlačnost destinacije, obzirom da će – uz dvije dosad instalirane punionice u režiji novigradskog hotelijera Lagune Novigrad d.d. u okviru njihovih objekata – predstavljati novi segment ponude, privlačan i važan turistima iz zemalja naših emitivnih turističkih tržišta, u kojima je trend korištenja električnih vozila sve izraženiji. 

Dodajmo ovome kako je Grad Novigrad-Cittanova uoči turističke sezone 2016. godine donio odluku o besplatnom parkiranju na cijelom području grada za sva vozila na električni pogon, kao dodatni stimulans korištenju ekološki održivih oblika prijevoza.

Reciklažno dvorište i spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Što se tiče gospodarenja otpadom, početkom ove godine dovršeni su radovi na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta na području Salvele, namijenjenog prikupljanju i sortiranju otpada koji nije komunalni. Ukupna vrijednost investicije je 2,28 milijuna kuna, od čega se 85 posto ili 1,94 milijuna kuna financira iz EU fondova dok ostatak pokriva Grad. 

EU sredstvima će se financirati i nabava 2.189 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koji će biti podijeljeni građanima. Na taj se način direktno doprinosi stvaranju uvjeta za održivo gospodarenje otpadom i povećanje količina odvojeno prikupljenog otpada, a sve u skladu s usvojenim Planom gospodarenja otpadom, ističu u gradskoj upravi.

Kako bi se, pak, podigla svijest i informiranost građana o potrebi održivog godpodarenju otpadom, uskoro će krenuti edukativna kampanja za koju je Grad Novigrad, zajedno sa Gradom Buje i općinama  Grožnjan i Oprtalj osigurao 490 tisuća bespovratnih kuna. Kroz projekt će se surađivati s civilnim sektorom i obrazovnim ustanovama, a poseban naglasak će biti na edukaciji djece.  

Svjetska nagrada za projekt javne rasvjete

Grad Novigrad je za ovaj pionirski pothvat u rujnu 2006. dobio i priznanje Svjetske organizacije International Dark-Sky Association (IDSA), koja posebno brine o aktivnostima usmjerenima protiv tzv. svjetlosnog onečišćenja, a koja mu je dodijelila prestižnu prvu nagradu za ekološku javnu rasvjetu za cijelo područje europskog kontinenta.

Potaknuti ovom nagradom, ali i s namjerom da daju podršku aktivnostima usmjerenima protiv tzv. svjetlosnog onečišćenja, u novigradskoj Turističkoj zajednici od 2007. godine pokreću manifestaciju pod nazivom Astro party Lunasa, tijekom koje se svi glazbeno-scenski, edukativni i drugi sadržaji (mahom u znaku astronomije, te mistike i mitologije), odvijaju u samom centru starogradske jezgre, u kojoj je za tu prigodu ugašena sva javna rasvjeta, a prirodno svijetlo daju tek baklje i svijeće. Manifestacija se s uspjehom održava i danas, te je svojevrsni simbolični hommage počecima sustavnog ekološki održivog promišljanja i djelovanja Novigrada kao lokalne zajednice.      

Sudjelovanje u globalnim eko-inicijativama 

Grad Novigrad-Cittanova među prvim je hrvatskim gradovima koji su se priključili najambicioznijoj inicijativi Europske komisije usmjerenoj ka odgovorima na izazove globalnih promjena klime.

Riječ je o europskoj inicijativi „Sporazum gradonačelnika „ (Covenant of Mayors), koja povezuje gradonačelnike energetski osviještenih europskih gradova, neovisno o njihovoj veličini, u trajnu mrežu gradova koji će zajedničkim radom i naporima izgraditi energetski održivu Europu. Potpisivanjem Sporazuma gradonačelnici se obvezuju kako su spremni donijeti konkretne, dugoročne mjere kojima će se osigurati ekološki, društveno i gospodarski stabilno okruženje za sadašnje i buduće naraštaje. Imaju zajedničku odgovornost stvarati održivija, privlačnija, otpornija i energetski učinkovitija područja prikladnija za život.
Potpisivanjem Sporazuma u listopadu 2015. godine Grad Novigrad-Cittanova obvezao se na provedbu konkretnih mjera energetske učinkovitosti koje će omogućiti ispunjavanje osnovnih ciljeva Europske energetske politike do 2020. godine: smanjenje emisije stakleničkih plinova za 20%, povećanje energetske učinkovitosti za 20%, te povećanje udjela obnovljivih izvora energije na 20%. 

Djelujući u pravcu svog strateški definiranog opredjeljenja za ekološki održivi razvoj i očuvanje okoliša, Grad Novigrad-Cittanova u sklopu EU projekta Alterenergy izradio je temeljni dokument, Akcijski plan energetski održivog razvitka (Sustainable Energy Action Plan - SEAP), koji na temelju prikupljenih podataka o korištenim energentima i CO2 emisijama određuje smjernice za provođenje projekata i mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije na lokalnoj razini. 

Do ovog trenutka Sporazum gradonačelnika/ Covenant of Mayors potpisalo je 6.855 gradova odnosno gradonačelnika iz 57 zemalja. (gradonačelnik.hr/M.P.D.)