Novska: 300 tisuća kuna za radove i rekonstrukciju triju župa

Iz sredstava namijenjenih „Obnovi i izgradnji sakralnih objekata“, kroz program pomoći župa na području Grada Novske, Ugovore o dodjeli potpisali su Milan Vidaković župnik Župe sv. Luke Evanđeliste u Novskoj, Josip Pendžić, župnik Župe sv. Tome Apostola u Rajiću te župnik Perica Matanović, Župa bl. Alojzija Stepinca.

Za daljnje radove i rekonstrukciju crkve sv. Luke Evanđeliste, dodijeljeno je 200 tisuća kuna, za asfaltiranje parkirališta ispred crkve sv. Tome Apostola, 30 tisuća kuna, a za izradu vitraja crkve bl. Alojzija Stepinca, 70 tisuća kuna.

Potpisujući Ugovore sa župnicima, Marin Piletić, gradonačelnik, podsjetio je na obnovu u ratu uništenih sakralnih objekata, crkvi i kapela na području Grada Novske i nastavak pružanja daljnje pomoći njihovom uređenju.

Na području Grada Novska, sredstvima vjerničkih priloga, Grada Novske, Požeške biskupije, Sisačko moslavačke županije  i Ministarstava, nakon Domovinskog rata obnovljeno je i izgrađeno više u potpunosti porušenih kapela i crkvi, kapela sv. Martina u Borovcu, župna crkva sv. Tome u Rajići, crkva sv. Roka u Roždaniku, kapela Svih Svetih u Voćarici, sv. Križa u Starom Grabovcu, a izgrađene su kapele, sv. Mihovila u Bročicama, sv. Florijana u Novoj Subockoj i župna crkva Blaženog Alojzija Stepinca u Novskoj. (Grad Novska)