Novska: Grad izajmio propalu farmu, od najma će isplaćivati vjerovnike


Grad Novska u strateškoj odrednici ima poljoprivredu, proizvodnju mesa i hrane, za što na novljanskom području ima dobrih uvjeta, a Grad ih pokušava dodatno poboljšati. Tako je u utorak održana manifestacija 'Naše domaće, sada i ubuduće', u sklopu kojega je ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić održao radni ručak sa lokalnim OPG-ovcima, za koje je organizirana i radionica na kojoj proizvođači mogli saznati sve o novim mogućnostima financiranja iz Programa ruralnog razvoja.

Farmu u Bairu koju je Grad Novska preuzeo u vlasništvo, dao je u najam uzgajivaču teladi i krava, koji će na farmi uskoro držati oko 700 teladi. Pored „Pilotove farme“ u Popovcu, uzgajivač je u najam uzeo i 10 hektara poljoprivrednog zemljišta, za uzgoj kulture za prehranu krava i teladi.

Prilikom obilaska farme, na kojoj još traju vanjski radovi, gradonačelnik Marin Piletić i njegov zamjenik Siniša Kesić od zaposlenika su mogli čuti da većina teladi iz uzgoja s farme odlazi na strano tržište.

Kako je rekao gradonačelnik, sredstvima dobivenim od najamnine za farmu, Grad Novska će isplaćivati vjerovnike i dugovanja koja su ostala preuzimanjem ove i druge imovine u Novskoj. Naime, procijenjena vrijednost imovine iznosi nešto više od 8 milijuna dok su vjerovnička potraživanja 3,8 milijun kuna.

Grad Novska u strateškoj odrednici ima poljoprivredu, proizvodnju mesa i hrane, za što na novljanskom području ima dobrih uvjeta, a Grad ih pokušava dodatno poboljšati. Tako je u utorak održana manifestacija 'Naše domaće, sada i ubuduće', u sklopu kojega je ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić održao radni ručak sa lokalnim OPG-ovcima, za koje je organizirana i radionica na kojoj proizvođači mogli saznati sve o novim mogućnostima financiranja iz Programa ruralnog razvoja.

Na području Novskoj radi preko 600 OPG-ova, a ovom manifestacijom Grad Novska omogućio im je priliku za promociju ali i dodatnu edukaciju.

'Odaziv koji smo ovdje danas imali govori da naši ljudi žele jesti kvalitetno i domaće, ali to moramo podupirati. Ljude moramo osvijestiti da jeftino iz trgovačkih lanaca nije uvijek i kvalitetno, i da je uvijek bolje birati domaće', kazao je gradonačelnik Marin Piletić. (gradonačelnik.hr)