Novska: Kroz program Mjera javnih radova zaposleno 15 osoba

Kroz Mjere programa javnih radova potpisivanjem Ugovara o radu posao je dobilo 15 dugotrajno nezaposlenih. Iako su godinama bez posla, novu priliku dobili su na poslovima u gradskoj upravi, Novokomu, Dječjem vrtiću „Radost“ i  Pučkom otvorenom učilištu Novska.

Svi nezaposleni, većinom su žene dugo bez posla i u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, zbog godina i što se nalaze u nepovoljnijoj poziciji na tržištu rada, pozdravili su ove Mjere i naglašavaju kako će svojim radom opravdati povjerenje i pruženu šansu.

Kako je kazao gradonačelnik Marin Piletić, Mjere javnih radova su rad na određeno vrijeme, no primanja koju će konačno ponovno dobivati pomoći će kućnom standardu i njihovim obiteljima.

Prema zadnjim podacima u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostave Novska, za područje Grada Novske, Općina Jasenovac i Lipovljani, u ožujku 2019. godine, evidentirane su 1119 nezaposlene osobe od kojeg broja su 733 nezaposlene žene ili 65,5 posto. (Grad Novska)