Novska: Kroz projekt ulaganja u vodno komunalnu infrastrukturu poboljšat će se životni uvjeti za sedam naselja Grada

Jedna od najvećih zahvata od strateške važnosti za Grad Novsku je veliki projekt Aglomeracije, ulaganje u vodno komunalnu infrastrukturu na području Grada Novske.

„Projekt stoljeća“ kako bi se mogla još nazvati, Aglomeracija obuhvaća mreže sustava odvodnje u ukupnoj dužini od nešto više od 42 kilometra s izgradnjom pročistača otpadnih voda, te cjevovoda vodoopskrbe u dužini 13 kilometara.

Projekt ''Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novska'' podrazumijeva izgradnju kanalizacije u našim istočnim naseljima, od Starog Grabovca do Rajića, u naselju Bročice, u dijelovima grada Novske koji još nemaju izgrađenu kanalizacijsku mrežu te rekonstrukciju dijela vodoopskrbne mreže u samome gradu, kazao nam je Mario Filipović, direktor tvrtke „Vodovod“ Novska, istaknuvši kako će se time, poboljšat životni uvjeti stanovnika u sedam naselja na području Grada. Potpisanim ugovorima o sufinanciranju i dodjeli bespovratnih sredstava, 19. srpnja prošle godine s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, Hrvatskim vodama i Gradom Novska odobrena su sredstva. Procijenjeni troškovi iznose 123.631.284,60 kuna, od toga prihvatljivi troškovi iznose 98.905.027,68 kuna, a dodijeljena bespovratna sredstva iz kohezijskog fonda iznose više od 70 milijuna kuna. Tijekom 2019. godine planiraju se pokrenuti svi preostali postupci javnih nadmetanja za radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje i vodoopskrbe, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te nabavu komunalne opreme.

Na upite mještana Rajića i Borovca, kada će ta naselja doći na red, direktor „Vodovoda“,  Mario Filipović dodaje, „ u tijeku je izrada projektne dokumentacije Aglomeracije Rajić – Borovac“  kojom je predviđena izgradnja kanalizacijske mreže vrijednost oko 20 milijuna kuna, a planirani rok je u  3 etape.

- U mjesecu studenom 2018. godine ishođena je lokacijska dozvola, a u prosincu je završen i glavni projekt za 1. etapu. U predmetnu dokumentaciju investirano je 278.500 kuna  te u otkup parcele za budući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda još 17.750 kuna, što je sveukupno 295.500 kn, sve financirano iz proračuna Grada Novske. Dinamika radova ovisiti će o sredstvima Vodovoda, Grada Novske kao i Hrvatskih voda iz sredstva EU fondova, napomenuo je Filipović. (Grad Novska)