Novska: Novi gradonačelnik povećao naknade za bebe za više od sto posto!

Nova gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom Marinom Piletićem povećala je naknade za bebe sa ranijih 1.000 kuna za prvo, 2.000 za drugo i 4.000 za treće i svako slijedeće dijete na 2.500 kuna za prvo, 5.000 za drugo, te 10.000 za treće i svako naredno dijete, čime se Novska svrstava među gradove s najizdašnijim naknadama za bebe

Gradsko vijeće Grada Novske na svojoj je sjednici prihvatilo odluku nove gradske uprave na čelu sa gradonačelnikom Marinom Piletićem, po kojoj se potpore za novorođenčad povećavaju za više od sto posto!

Sa ranijih 1.000 kuna za prvo, 2.000 za drugo i 4.000 za treće i svako slijedeće dijete, naknade se ovom odlukom povećavaju na 2.500 kuna za prvo, 5.000 za drugo, te 10.000 za treće i svako naredno dijete, čime se Novska svrstava među gradove s najizdašnijom pomoći roditeljima kod rođenja djeteta. Za ovu mjeru u proračunu je, rebalansom koji je donešen odmah nakon izbora osigurano 600.000 kuna, koje će Grad izdvojiti iz novih prihoda koje planira ostvariti tijekom godine.

Mjera pod nazivom 'Kolica za Novljanskog klinca' dio je programa kojim se nova gradska vlast planira boriti protiv iseljavanja i demografske katastrofe koja se događa i u ovom gradu. Kao i u većini hrvatskih gradova, i u Novskoj je zadnjih nekoliko godina došlo do rapidnog smanjenja novorođene djece, pa su prošle godine imali 124 novorođena djeteta, za razliku od 2013. godine kada je bilo 228 rođenih beba.

Gradonačelnik Marin Piletić poručio je kako se ovim većim iznosima posebno nagrađuju roditelji koji su se odvažili na stvaranje mnogobrojnih obitelji. Također je istaknuo da je za povećanje broja novorođenih, uz provođenje pronatalitetnih mjera, važno i otvaranje novih radnih mjesta te najavljena gradnja novog dječjeg vrtića.

Povećane naknade, odnosno razliku do novog iznosa, dobit će i roditelji djece koja su rođena prije usvojenih izmjena, odnosno sve obitelji rođenih beba od 1.siječnja ove godine.

Koliko je pronatalitetna politika važna za novu gradsku upravu u Novskoj najbolje govore brojka od čak 420.000 kuna, za koliko će se ove godine u proračunu više izdvojiti za nakande za bebe u odnosu na prošlu godinu. U 2016. godini u proračunu je za tu svrhu, naime, planirano 180.000 kuna. (gradonačelnik.hr)

Marin Piletić, Novska, naknade za novorođenčad, pronatalitetne mjere