Obnovljena zgrada Ambulante Vodice

Završeni su radovi na uređenju zgrade Ambulante Vodice koje su zajednički financirali Grad Vodice i Dom zdravlja Šibenik i za koje je utrošeno oko 250.000,00 kuna. Obnovljena je fasada objekta, a stara i dotrajala stolarija zamijenjena je novom PVC. Ovo će uređenje zasigurno pomoći boljoj energetskoj učinkovitosti zgrade i ugodnijem radnom okruženju na korist djelatnicima i korisnicama ove zdravstvene ustanove.
Za bolju i kvalitetniju liječničku skrb, odnedavna je počela s radom i cjelodnevna hitna medicinska pomoć koja uključuje liječnika i medicinsku sestru, vozača i vozilo. (Grad Vodice)