Odgođeno konstituiranje Gradskog vijeća Splita

Konstituiranje splitskog Gradskog vijeća odgođeno je u ponedjeljak za 17. srpnja, na zahtjev splitskog HDZ-a i Hrvatske građanske stranke Željka Keruma, radi dodatnih pregovora dviju stranaka o sklapanju koalicije potrebne za ostvarivanje natpolovične većine.

Naime, nakon što je Veljan Radojković, predstojnik Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, po ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske, kao sazivač, otvorio sjednicu čestitavši svima koji su voljom građana postali vijećnici te konstatirao da sjednici prisustvuje svih 35 vijećnika i da time postoje uvjeti za donošenje odluka, za riječ se, kako je rekao, „u ime vijećničke većine“ javio Škorić. „Javljam se u ime vijećnika koalicije HDZ-a, HSLS-a i HSS-a i vijećnika Hrvatske građanske stranke koji predstavljaju vijećničku većinu, sa zahtjevom da današnju sjednicu odgodimo za 15 dana, jer, kao što svi znate da je još u izbornoj noći naš novoizabrani gradonačelnik pozvao sve političke opcije i sve vijećnike u Gradskom vijeću da se priključe i da skupa dogovorimo čvrstu i stabilnu većinu i pozvali da sudjeluju u izradi proračuna za ovu i slijedeću godinu. U tom vremenu se razaznalo tko je tko i tko želi sudjelovati u budućoj vlasti, a tko želi biti aktivna oporba. Pri završetku tog procesa, koncem prošlog tjedna, smo napravili dogovor s predstavnicima HGS-a i dogovorili da to bude politička opcija s kojom ćemo složiti većinu, jer ostali u tome nisu htjeli sudjelovati. Na tragu smo sporazuma kojim ćemo definirati buduće odnose, način rada Gradskog vijeća, prvenstveno u dijelu koji se odnosi na programski i razvojno strateški segment rada buduće većine u vijeću, zatim ustroja i drugih odnosa. Zbog toga nam je potreban još određeni broj dana da to dovršimo te vas molim za razumijevanje, budući da predstavljam volju vijećničke većine bez koje je nemoguće konstituirati vijeće i da uvažite ovaj naš prijedlog i da se od danas za 14 dana sazove nova sjednica“, kazao je Škorić.

„Uvažavajući vaše razloge, u želji da današnju konstituirajuću sjednicu ne pretvaramo u  političku tribinu, s namjerom da počnemo normalno funkcionirati, ukoliko nema potrebne većine, ja prihvaćam vaš zahtjev uz naznaku da današnja, prva konstituirajuća sjednica, nije realizirana“, kazao je predstojnik Radojković, napomenuvši da od danas počinju teći rokovi za sazivanje druge konstituirajuće sjednice, koju on mora sazvati u roku od 30 dana. „Ukoliko se tada ne konstituira vijeće teče još jedan rok od 30 dana, a ako se i tada, u trećem pokušaju ne konstituira vijeće Vlada RH raspisuje izbore za Gradsko vijeće. Mislim da ste svi svjesni te činjenice“, kazao je Radojković, napomenuvši da Grad Split nema proračun te zaključio rad sjednice.

Na konstituirajućoj sjednici bi se, nakon verifikacije mandata vijećnika, trebalo izabrati predsjedavajućeg koji će sjednicu voditi do izbora predsjednika vijeća. Na sjednici će se izabrati i potpredsjednici vijeća. (Grad Split)