Prihvaćen Dujmićev prijedlog - Opatija ima najveće naknade za bebe u zemlji!

Na jučerašnjoj prvoj radnoj sjednici Gradskog vijeća Opatije usvojene su sve točke po dnevnom redu sjednice, pa je tako Grad dobio rebalans proračuna, ali što je puno važnije za građane: usvojene su konkretne mjere pronatalitetne politike koje će se direktno reflektirati na povišenje kvalitete i standarda žitelja. Prema trenutno dostupnim informacijama, Opatija je sada po mjerama pronatalitetne politike prva u zemlji što se tiče izdvajanja za sve dobne skupine, čime se bitno utječe na porast kvalitete života građana. Na prijedlog gradonačelnika Ive Dujmića, a nakon što je prihvatio predložene amandmane članova vijećničke većine predvođene SDP-om, gradski vijećnici jednoglasno su usvojili nekoliko bitnih odluka:  usvojena je tako Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti kojom se osiguravaju besplatni udžbenici za osnovnoškolce s prebivalištem u Gradu Opatiji, ali će se i sufinancirati nabava udžbenika za srednjoškolce s prebivalištem u Gradu Opatiji u iznosu od 750 kn. Istom odlukom povećane su i jednokratne naknade za prvo rođeno dijete koje iznose sada 10.000 kn, za drugo 15.000 kn, za treće 20.000 kn a za svako sljedeće dijete naknade se povećavaju za po 5.000 kn. Ovom odlukom Opatija je postala grad s najvećim nakndama za novorođenčad u Hrvatskoj.

Osim toga, naplata vrtića također će se provoditi po znatno povoljnijim uvjetima za roditelje s obzirom na to da je izmijenjena odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga dječjeg vrtića Opatija od roditelja-korisnika usluga. Drugo i svako sljedeće dijete iz obitelji neće plaćati pohađanje vrtića, a to vrijedi i ukoliko se stariji brat ili sestra iz istog domaćinstva istovremeno nalazi na redovitom školovanju u osnovnoj ili srednjoj školi ili na fakultetu.

Usvojena je i Odluka o naknadi za umirovljenike s mirovinom nižom od 3.000 kn u iznosu od 1.000 kn koja se isplaćuje dva puta godišnje po 500 kn (u ožujku i prosincu), a na snagu će stupiti i pomoć za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 840 kn godišnje.

Gradonačelnik Dujmić istaknuo je tijekom rasprava jučer da će na ovom gradskom vijeću sve za građane dobre odluke biti prihvaćane (kao što je to jučer bio slučaj kada su vijećnici prihvatili gradonačelnikove prijedloge mjera za jačanje pronatalitetne politike, a gradonačelnik usvojio amandmane političke većine predstavnika u Gradskom vijeću, koju čini osam stranaka,  kojima su te mjere dodatno proširene) no, skrenuo je pažnju vijećnicima na procedure izrade odluka. Tako je rekao da je poželjno da se svi budući prijedlozi odluka ili amandmani na već predložene odluke dostave puno ranije, još tijekom savjetovanja s javnošću koje Grad redovno raspisuje kada je riječ o krupnim odlukama bitnim za standard građana. Cilj je da se što kvalitetnije usuglasi srž tih odluka, kao i da se planski uklopi u proračunske gabarite. U suprotnom, ističe gradonačelnik Dujmić, ishitreni odnos prema proceduri predlaganja i usvajanja odluka mogao bi uzrokovati financijske probleme u gradskim tvrtkama ili ustanovama, što ih može odvesti u negativni saldo poslovanja.  

Usvojene su sve točke po dnevnom redu tema sjednice, pa tako je Opatija dobila i rebalans proračuna, koji se povisio za 26,3 milijuna kuna. Do izmjena i dopuna gradskog proračuna došlo je  prvenstveno zbog rasporeda rezultata poslovanja iz 2016. zatim prijenosa sredstava za projekte i aktivnosti koji su ugovoreni u 2016. potom osiguravanja sredstava za nove projekte i aktivnosti, i zbog  usklađenja prihoda i rashoda Proračuna sa dosadašnjim ostvarenjem u tekućoj proračunskoj godini te očekivanom projekcijom do kraja proračunske godine.

Veći dio od 26,3 milijuna kuna, a riječ je o oko 18 milijuna kuna planiranih za prijenos, odnosi se na raspored rezultata poslovanja iz 2016. u najvećem dijelu namijenjenih za rashode proračuna ugovorene u 2016. a realiziranih u ovoj godini. Dio sredstava u svoti nominalnog povećanja odnosi se na tranšu kredita koju je Grad preuzeo za izgradnju Gervaisa.

Rebalansom su osiguravana sredstva za financiranje nabavke udžbenika djeci koja pohađaju osnovnu školu, za povećanje plaća djelatnika vrtića i knjižnice kroz povećanje koeficijenata i osnovice, itd. Tijekom rasprave o rebalansu, vijećnike je najviše zanimalo financijsko poslovanje ustanove Festival Opatija.

Najviše polemike izazvao je prijedlog odluke o razrješenju dosadašnjih i  imenovanju novih članova i predsjednika radnih tijela Gradskog vijeća Opatije, koja je usvojena većinom ruku vijećnika što čine većinu u Gradskom vijeću.

Usvojena je i Odluka prema kojoj je produljen rok do konca 2017. za korisnike, tj. građane za priključivanje njihovih objekata  na sustav sanitarne odvodnje. (Grad Opatija)