Opatija dobiva novo reciklažno dvorište

Grad Opatija odabrao je lokaciju za izgradnju reciklažnog dvorišta koje će se graditi između Tošine i Vage, kč. 62/2 i 120/4 k.o. Volosko, odnosno na mikrolokaciji br. 2 grafičkog prikaza. Ukupna je površina ovih čestica 4414 četvornih metara. Riječ je o nekretninama u vlasništvu Grada Opatije.

Proračunom Grada za 2019. g. osigurano je 150.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta u Opatiji.

Donošenje UPU Opatija očekuje se do polovice ove godine, a upravo je UPU-om naselja Opatija predviđena ova lokacija za izgradnju reciklažnog dvorišta u zoni K4. Po usvajanju UPU-a na Gradskom vijeću bit će stvoreni uvjeti za početak realizacije projekta reciklažnog dvorišta.

Grad Opatija je obavezan izgraditi reciklažno dvorište sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. U samom reciklažnom dvorištu mora se osigurati prihvat raznih vrsta otpada koje su propisane i Planom gospodarenja otpadom Grada Opatije i Pravilnikom o gospodarenju otpadom.  

U reciklažno dvorište možete odložiti sve od papira, kartona, metala, plastike, stakla, starih baterija, lijekova kojima je istekao rok trajanja, glomaznog otpada ili bijele tehnike, bio otpada i još mnogo toga.

U opatijskom reciklažnom dvorištu bit će smješteni kontejneri za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada koje nastaju u domaćinstvima. Prostor će biti zatvoren ogradnim zidom i panel ogradom kako bi bio što manje uočljiv s javnih površina.

Radi poticanja razmjene i ponovne uporabe isluženih predmeta, dio prostora će biti „kutak ponovne uporabe“. (Grad Opatija)