Opatija: Isplata novca za udžbenike srednjoškolcima od siječnja 2018.

Grad Opatija od ove će školske godine, po prvi put, sa 750 kuna sufinancirati kupnju udžbenika za učenike srednjih škola. Odluku o sufinanciranju Gradsko je vijeće donijelo na svojoj sjednici 31. srpnja, u sklopu paketa pronatalitetnih mjera među kojima je i povećanje naknada za novorođenčad (10 tisuća kuna za prvo, 15 za drugo, 20 za treće dijete, po čemu je Opatija sada Grad sa najvećim naknadama u državi). No kako novac za udžbenike nije planiran u rebalansu proračuna, dogovoreno je da će se on osigurati u proračunu za 2018. godinu. Realizacija sufinanciranja kreće od siječnja iduće godine, o čemu će Grad na vrijeme obavijestiti.