Opatija: Gradonačelnik donio odluku o privremenim mjerama za uravnoteženje proračuna

 Nakon što je devet SDP-ovih vijećnika odbilo odluku o prodaji imovine koja je bila sastavni dio proračuna za 2018. , kao i  kreditno zaduženje koje bi osiguralo dovoljno novaca u proračunu do same prodaje, gradonačelnik Opatije Ivo Dujmić donio je Odluku o privremenim mjerama  za uravnoteženje Proračuna Grada Opatije, koja može trajati najviše 45 dana, te je poslao priopćenje u kojem objašnjava što to znači.

Činjenica je da Gradsko vijeće Grada Opatije na svojoj posljednjoj sjednici nije donijelo Odluku o prodaji imovine koja je izrijekom bila planirana u Proračunu 2018., kao ni Odluku o kreditnom zaduženju kojima bi se osigurali prihodi i primici Proračuna za uravnoteženje s planiranim rashodima i izdacima za 2018.godinu, kako je bilo predloženo rebalansom.

   Poznato je da su programom gradskih poticaja građanima u Proračunu za 2018. javne potrebe narasle za 10 milijuna kuna (poticaji za novorođene, besplatan vrtić, umirovljenici), a poticaji gospodarstvu više od 3 i pol milijuna kuna (ukidanje poreza na potrošnju, poticaji za zapošljavanje, otvaranje tvrtki I OPG-ova). Te su mjere utjecale na porast kvalitete života građana Opatije, čemu svjedoči i prošloga tjedna dobiveno priznanje na natječaju za kvalitetu života u srednje velikim gradovima, na kojem smo osvojili visoko drugo mjesto u Hrvatskoj. Stoga su prijedlozi koje je Gradsko vijeće odbilo bili logičan korak za uravnoteženje Proračuna te osiguranje nastavka isplate potpore građanima i gospodarstvu.

  Donošenje privremenih mjera za uravnoteženje Proračuna, sukladno članku 43. Zakona o proračunu, može trajati najdulje 45 dana i idući je logičan korak koji kao gradonačelnik moram poduzeti.

   Novi prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu predsjedniku Gradskog vijeća poslat ću do kraja ovoga tjedna, radi žurnog sazivanja sjednice Gradskog vijeća, kako bi privremene mjere trajale što kraće.

   Što se tiče privremenih mjera one podrazumijevaju: obustave od izvršavanja planiranih rashoda i izdataka koji do sada nisu izvršeni u cijelosti uključujući ugovore o financiranju javnih potreba s udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama. 

   Drugim riječima, Grad Opatija, privremeno, neće biti u mogućnosti isplatiti, primjerice sufinanciranje udžbenika za srednjoškolce, naknade za novorođenčad, poticaje za osnivanje trgovačkih društava, tvrtki i OPG-ova i za zapošljavanje, 500 kuna božićnice za umirovljenike i refundiranje 840 kuna za dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenika i drugo.

Isto tako, ugovoreni rokovi plaćanja prolongiraju se za 30 dana.

   Što prije Gradsko vijeće Grada Opatije izglasa rebalans Proračuna, ukinut će se privremene mjere za uravnoteženje Proračuna, kako bi se nastavila realizacija planiranih aktivnosti, jer je naš zajednički posao, prvenstveno, raditi u javnom interesu', navodi u svom priopćenju gradonačelnik Dujmić. (Grad Opatija)