Opatija: I gradonačelnik protiv prijedloga izmjena gradnje na trgu Slatina

U uredu gradonačelnika Opatije održana je jutros konferencija za medije na temu “Informacija o završenim javnim raspravama oko predloženih izmjena i dopuna UPU Opatija i UPU Ika – Oprić”. Na konferenciji su bili nazočni gradonačelnik Ivo Dujmić i pročelnik UO za prostorno planiranje Grada Opatije Zdenko Tupanjac sa suradnicima.

 

Gradonačelnik Dujmić izvijestio je javnost da je po završetku javne rasprave pristiglo  ukupno 36 prijedloga građana i 7 očitovanja javnopravnih tijela. Najviše zanimanja i nezadovoljstva građana izazvao je prijedlog izmjena uvjeta gradnje na Trgu Slatina, te prijedlog povezivanja trga sa plažom Slatina.

“Smatram kako je nezadovljstvo građana opravdano. Slažem se da navedeni prijedlog nije dobar jer se prije svega narušava kvaliteta življenja ljudi u neposrednom okruženju. Također bi se tim prijedlogom sasvim sigurno nanijela šteta hotelima u susjedstvu Trga Slatina” komentirao je gradonačelnik Dujmić.   

“Takav prijedlog uvršten je u izmijene i dopune plana na izričiti zahtjev vijećnika SDP-a i mog zamjenika gosp. Kirigina. Stoga me čudi izjava gosp. Kirigina da je problem u “nedostatku komunikacije”, jer je komunikacija sa moje strane od početka bila vrlo jasna i “slikovita”, te sam odmah stao u zaštitu tog prostora, budući taj prijedlog nije dobar.

Na slikovit sam način mome zamjeniku gospodinu Kiriginu pokušao objasniti da to što su oni zamislili nije izvedivo. 
Rekao sam mu onako “po domaći”: “Fernando, zami kredu, hodi na Slatinu i nacrtaj po pode dvosmjernu cestu, nogostupe i sve te građevine pa ćeš videt da to tamo ne more stat”. 

Isto tako podsjećam da su navedene izmjene i dopune UPU-a usvojene na GV-u te tek zatim upućene na javnu raspravu.   Jasno je kako se ovdje radi o stranačkom interesu, te kako su računali da im je trg Slatina jedan od izbornih aduta" navodi gradonačelnik Dujmić.   
 "Kod sastavljanja navedenog prijedloga shvatio sam kako moji kolege i ja nemamo istu viziju razvoja i rada u interesu građana.


Nakon javne rasprave i sami građani su mogli uvidjeti kakva bi se šteta napravila predloženim rješenjem te izmještanjem ulice M.Tita, kao i dopuštanjem visokog koeficijenta izgradnje sa izgradnjom neprimjereno visokih građevina.    

Moje mišljenje je da se uređenje Trga Slatina treba sagledati zajedno sa budućom izgradnjom novog hotela na prostoru bivšeg hotela Zagreb i obaveznog izmještanja benzinske crpke INA. Treba sačuvati zelene površine (park i fontanu), te oplemeniti prostor i trg novim zelenim površinama.
Cesta M.Tita se ne treba izmještati, a sve javne manifestacije se ljeti, kao i do sada, mogu održavati na centralnom dijelu kupališta Slatina, koje je potrebno čim prije urediti.

Interes građana i održivi razvoj grada prioritet je pod svaku cijenu, te je ovo stoga i jedan od projekata na kojima su se već ranije moja razmišljanja, vizija i rad za interes građana počeli razilaziti sa interesima bivše stranke.      


U cilju zaštite interesa građana ali i Grada kao institucije, uputio sam pisani dopis Upravnom odjelu za prostorno uređenje, sa naputkom kako ne smije postupiti po prijedlogu kojeg je dobio od Odbora Gradskog vijeća za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša od dana 13.02.2017.god.  

Na kraju napominjem kako u ovoj fazi postupka stručni izrađivač plana u suradnji sa Upravnim odjelom treba izraditi Izvješće o provedenoj javnoj raspravi i dostaviti Nacrt konačnog prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana” zaključio je gradonačelnik Dujmić.