Opatija: U 2018. za bebe isplaćeno 1.3 milijun kuna

Otkako su u lipnju 2017. povećali naknade za bebe na 10.000, 15.000 i 20.000 kuna, Grad Opatija etablirao se kao grad s najvišim naknadama za novorođenčad u zemlji, ali i jedan od gradova s najjačim pronatalitetnim programom u cjelosti. Osim naknada za bebe, tu je naime još čitav niz mjera – između ostaloga i besplatan vrtić već za drugo dijete u obitelji,  po kojima se Grad Opatija ističe i pozicionira u sam hrvatski vrh po brizi o djeci i obitelji.

Ne iznenađuje stoga pozitivni demografski podaci – u 2018. godini rođene su 102 bebe za koje je Grad Opatija osigurao i isplatio naknade za novorođenu djecu, dok su za 2017. isplaćene naknade za 82 bebe.

Prošle je godine, tako, Grad Opatija samo za naknade za bebe izdvojio 1.311.000 kuna, dok je u ovogodišnjem proračunu predviđeno milijun kuna. Rodi li se, pak, više malih Opatijki i Opatijaca, osigurat ćemo dodatna sredstva, obećava gradonačelnik Ivo Dujmić.

Kao što smo naveli, opatijske su naknade za novorođenu djecu u samom hrvatskom vrhu (10 tisuća kuna za prvo dijete, 15 za drugo, 20 za treće i po 5 tisuća kuna više za svako iduće dijete), a tu su i oslobađanje od plaćanja vrtića za drugo i svako iduće dijete u obitelji, osiguravanje besplatnih udžbenika za djecu osnovne škole, te sufinanciranje udžbenika za srednjoškolce (750 kuna po učeniku). Na temelju mišljenja liječnika pedijatra, Grad Opatija osigurava i besplatnu prehranu dojenčadi, preventivna cijepljenja za predškolce, financiranje marende i produženog boravka u osnovnoj školi prema socijalnom kriteriju, pomoć za obitelji s četiri i više djece, te stipendije za učenike i studente.

Pozitivna novost za mlade Opatijce su poticaji za gradnju ili renoviranje stambenog prostora kojima ih Grad želi potaknuti da ostanu u svom gradu. Riječ je o financijskoj potpori u visini 100 posto iznosa troškova komunalnog doprinosa za izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju stambenog prostora za osobe do navršenih 45 godina starosti, koje stanuju na području Opatije barem 18 godina. Za samca maksimalna stambena površina oslobođena komunalnog doprinosa iznosi 100 četvornih metara, a za svakog dodatnog člana obitelji još po 20 četvornih metara više. Uvjet je da ta osoba nema u vlasništvu odgovarajući stambeni prostor.

Osim što su jedan od gradova s najboljim pronatalitetnim programom u zemlji, Grad Opatija ističe se i jakim mjerama kojima pomaže svojim umirovljenicima. Pa su, tako, uveli pomoć za umirovljenike koji imaju do 3.000 kuna mirovine – po 500 kuna potpore za Božić i Uskrs i 840 kuna za dopunsko zdravstveno osiguranje godišnje.
O svojim građanima Opatija brine i nizom edukacija koje im besplatno nudi ili primjerice subvencioniranjem preventivnih sistematskih pregleda koji će ove godine biti, očekuje se nakon 1. ožujka.

Također, Grad Opatija već nekoliko godina građanima daje poticaje za priključenje na kanalizacijski sustav. Fizičkim osobama vlasnicima odnosno fizičkim osobama zakonitim posjednicima postojećih građevina na području Grada Opatije, koje nisu spojene na sustav javne odvodnje i koje su obvezne priključiti iste po odredbama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Opatije, Grad Opatija će priznati dio troškova priključenja u visini od 20% vrijednosti radova, a maksimalno do 10.000 kuna, ako se priključak izvodi u vremenu od dana stupanja na snagu ove odluke, do 31. prosinca 2019. godine. U slučaju da radove priključenja samostalno izvodi vlasnik, odnosno posjednik građevine, kao troškovi priključenja priznat će se troškovi dobave materijala koji je potreban za izgradnju priključka. Troškove priključenja vlasnici građevina mogu platiti u 12 mjesečnih obroka bez kamata. (gradonačelnik.hr/M.P.D.)