Opatija: Sufinanciranje troškova prijevoza studentima

Grad Opatija i ove akademske godine sufinancira troškove javnog prijevoza za redovite studente u visini od 33% cijene karte. Pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza koji organizira KD Autotrolej d.o.o. Rijeka u visini od 33 % cijene mjesečne putne karte u akademskoj godini 2018/2019. ostvaruju studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete: da imaju prebivalište na području Grada Opatije, da su redoviti studenti visokih učilišta na području Primorsko-goranske županije, da su upisani u akademsku godinu 2018/2019, da kupuju putnu kartu za relaciju od mjesta prebivališta do sjedišta visokoškolske ustanove.

Zahtjev za sufinanciranje student mogu podnijeti Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti Grada Opatije putem on-line obrasca ili tiskanog obrasca, dostupnih na web stranici i u pisarnici Grada Opatije. (Grad Opatija)