Opatija: U tijeku javno savjetovanje oko lokalnog programa za poboljšanje života mladih

Grad Opatija je raspisala Javno savjetovanje oko prijedloga Lokalnog programa za mlade (LPZM) Grada Opatije od 2018. do 2021. godine koje će trajati do 6. prosinca.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Opatije (SN PGŽ 25/09, 30/09-ispravak, 07/13, 3/18, 5/18-ispravak), Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine, Zakona o savjetima mladih (NN 41/2014) te Strategije razvoja Grada Opatije 2014.- 2020., gradonačelnik Grada Opatije donio je odluku o izradi LPZM. Temeljem poziva i prikupljenih prijava, za izradu LPZM odabrana je Udruga Žmergo iz Opatije.

Riječ je o prvom strateškom dokumentu namijenjenom mladima, koji ima za cilj poboljšati kvalitetu života mladih u lokalnoj zajednici do kraja 2021. godine. Objedinjuje potencijale mladih i za mlade, njihove potrebe kao i mogućnosti koje su im dostupne u zajednici.

Ovaj dokument sadrži pregled ciljeva, mjera i aktivnosti lokalne politike za mlade za razdoblje od 2018. do 2021. te predstavlja politiku prema mladima s područja Opatije kojom se nastoji odgovoriti na ispitane potrebe i interese mladih. Time se želi unaprijediti položaj mladih Opatijaca, potaknuti njihov ostanak te osnažiti kompetencije za aktivan doprinos i oblikovanje zajednice po mjeri mladih, ali i građana Opatije općenito.

Dokument je temelj za planiranje praćenja provedbe, njegove evaluacije te razvoja novog programa na temelju postignutih indikatora i rezultata ovog programa nakon perioda njegova djelovanja u 2021. godini. (Grad Opatija)