Orahovica: Povećane naknade za novorođenčad

U Proračunu Grada Orahovica za 2019. godinu osigurana su dodatna sredstva za povećanje naknade za svako novorođeno dijete na području grada Orahovice.

„Jedan od glavnih prioriteta ove aktualne gradske vlasti, upravo je briga od djeci, povećanje nataliteta i demografska obnova, stoga je  Grad Orahovica povećao iznos za svako novorođeno dijete“, istaknula je gradonačelnica Orahovice Ana-Marija Petin.

Jednokratna naknada za svako novorođeno dijete na području Grada Orahovice  povećava se za 1000 kuna, pa će tako svi roditelji ubuduće dobivati naknadu od 2.000 kuna za 1. dijete, 3.000 kuna za 2. dijete, 4.000 kuna za 3. dijete, a za svako sljedeće dijete 1.000 kn više. Uz novčanu naknadu Grad Orahovica darovat će i prigodnim darovima novorođenčad,

Uz zahtjev je potrebno dostaviti rodni list za novorođeno dijete, rodne listove za ostalu djecu, dokaz o državljanstvu roditelja i dokaz o prebivalištu roditelja. (Grad Orahovica, L.J.)