Osijek: Sklopljen ugovor za projekt "Škole jednakih mogućnosti"

U Ministarstvu socijalne politike i mladih održano je svečano potpisivanje ugovora u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane djeci u riziku od siromaštva“ iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).

Ugovor je u ime Grada Osijeka potpisao zamjenik gradonačelnika Vladimir Ham, uz nazočnost pročelnika Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Romana Kristića.
Ukupna vrijednost 22 ugovorena projekta iznosi 13.670.000,00 kuna, a sredstva su po prvi put za ovu namjenu osigurana iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) uz nacionalno sufinanciranje u iznosu od 15% od ukupnog iznosa. Ugovoreni projekti usmjereni su na ublažavanje najtežih oblika dječjeg siromaštva osiguravanjem školske prehrane djeci u riziku od siromaštva.

Projekt "Škole jednakih mogućnosti" Grada Osijeka iznosi 507.866,00 kuna.

Financiranjem u okviru Poziva bit će obuhvaćeno 12 županija s koeficijentom razvijenosti do 75%, dok su za preostalih 9 županija sredstva osigurana u okviru Zaklade „Hrvatska za djecu“. Predviđeno je da će u okviru dvaju navedenih natječaja (FEAD i Zaklada „Hrvatska za djecu“) biti sveukupno obuhvaćeno približno 23.000 djece iz 636 osnovnih škola u svim županijama Republike Hrvatske. Ukupno će biti utrošeno približno 32.694.000,00 kuna. (Grad Osijek)