Ostrošić započeo s racionalizacijom slatinske gradske uprave: Bit ćemo jeftiniji i efikasniji

Preustroj će Gradu donijeti uštede jer će biti dva pročelnika manje, a masa plaća će biti smanjena i jer, najavljuje gradonačelnik, Vlastiti pogon sa svojim djelokrugom poslova uskoro prelazi u gradsko komunalno trgovačko društvo. Gradonačelnik najavljuje uštede i u nekim drugim proračunskim stavkama, no za sad o njima nije detaljnije govorio

Gradonačelnik Slatine Denis Ostrošić započeo je s reorganizacijom gradske uprave s ciljem njezine bolje efikasnosti i snižavanja troškova.

Kao prvi korak u reorganizaciji lokalne uprave i racionalizaciji troškova, Gradsko vijeće Slatine usvojilo je na svojoj zadnjoj sjednici Odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Slatine kojom je broj upravnih odjela sa četiri smanjen na dva, i to – Stručnu službu Grada Slatine i Upravni odjel za razvoj Grada Slatine.

Novi ustroj, kaže nam gradonačelnik, rezultat je analiza i konzultacija s gradskim službama, partnerima u Gradskom vijeću, stručnim suradnicima i građanima.

'Cilj Odluke je racionalizacija i koncentracija poslova, bolja učinkovitost, ravnomjernije opterećenje službenika i namještenika, bolja suradnja između upravnih tijela i nižih ustrojstvenih jedinica, bolja informiranost građana o radu uprave te jednostavnija organizacijska hijerarhija', kaže gradonačelnik i pojašnjava kako će, po stupanju ove Odluke na snagu, u roku od 30 dana donijeti Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slatine kojim će biti definirani Odsjeci, radna mjesta s opisom temeljnih zadaća, stručni i drugi uvjeti za raspored na pojedino radno mjesto te približan postotak radnog vremena za pojedini posao.

Ovakav preustroj donijet će Gradu uštede jer će biti dva pročelnika manje, a masa plaća će biti smanjena i jer, najavljuje gradonačelnik, Vlastiti pogon sa svojim djelokrugom poslova uskoro prelazi u gradsko komunalno trgovačko društvo. Gradonačelnik najavljuje uštede i u nekim drugim proračunskim stavkama, no za sad o njima nije detaljnije govorio. Kaže kako neće biti otpuštanja u Gradskoj upravi, već isključivo preraspodjela poslova uz prirodni odljev službenika i namještenika koji ispunjavaju uvjete za mirovinu.

Osim novog ustrojstva Gradske uprave, Gradsko vijeće prihvatilo je i Ostrošićev prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Slatine, kojom se uređuju i usklađuju koeficijenti. (gradonačelnik.hr)