Jelićevih 11 zahtjeva Vladi: Otpišite Kninu 900 tisuća kuna duga, proglasite Dinaru Parkom prirode, riješite stambeno zbrinjavanje...

Uoči posebne sjednice Vlade koja će se, dan prije Dana pobjede, prigodno održati u Kninu, gradonačelnik Knina Marko Jelić poslao je u Banske dvore prijedlog dnevnog reda s 11 točaka, odnosno prijedloga i zahtjeva kojima od Vlade traži rješavanje kninskih problema, donosi tportal. Jelić još nije dobio povratnu informaciju iz Vlade, pa se ne zna hoće li i koliko njegovih prijedloga doista biti i uvršteno u dnevni red.

A Jelić, prenosi tportal, od Vlade traži da Dinaru proglasi Parkom prirode, što je već ranije tražila općina Kijevo, i za što je izrađena i studija. Traži i da država Kninu daruje, ili na neki drugi način, prenese vlasništvo nad vojarnom Krka, koja je od MORH-a proglašena, neperspektivnim objektom i trenutno propada zbog neodržavanja. 'NP Krka i Grad Knin su angažirali ovlaštenu tvrtku za izradu geodetske podloge predmetnih nekretnina. Planovi Grada Knina i JU NP Krka su da otvore ulaz a u NP Krka neposredno nakon predmetne vojarne. Time će se stvoriti pretpostavke za razvoj turizma kao okosnica razvoja Knina i okolice', navodi se u prijedlogu.

Jelić traži i da se Kninu daruje ili da u dugoročni najam neiskorišteni prostor u Krešimirovoj ulici, u kojem bi se proširio kapacitet dječjeg vrtića Crčak jer Knin ima problem sa nedovoljnim kapacitetom, pa je u školskoj godini 2016/2017. ostalo neupisano 64 djece predškolske dobi. 'Darovanje poslovnog prostora u vlasništvu RH u Krešimirovoj 8 u riješio bi se dijelom i problem iseljavanja naših sugrađana koji zbog nemogućnosti upisa djece u vrtić odlaze u druge sredine'. Navodi Jelić.

Također, traži ubrzanje procesa stambenog zbrinjavanja u Kninu. 'U gradu Kninu postoji 310 ljudi na popisu za stambeno zbrinjavanje koji ostvaruju pravo na isto, a nisu stambeno zbrinuti. Gorući problem grada Knina je iseljavanja koje je velikim djelom uvjetovano stambenim zbrinjavanjem. Tražimo da Vlada naloži SDUOSZ reviziju svih postupaka stambenog zbrinjavanja i ubrzanje procedure rješavanja predmeta. Ističemo da su brojne stambene jedinice prazne, sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju za područja od posebne državne skrbi njihovi korisnici su bili dužni boraviti u navedenim stambenim jedinicama minimalno deset godina, a iste nisu i ne ispunjavaju. Sukladno tome, traži se revizija i povrat stambenih jedinica, stanova i kuća, u vlasništvo RH s ciljem daljnje dodjele', navodi se u Jelićevom prijedlogu.

Gradonačelnik traži i da država Kninu daruje zgradu u Tuđmanovoj 22, čiji veći dio je prazan i neodržavan, te opasan za prolaznike. U toj zgradi bilo bi, smatraju u novog gradskoj upravi, idealno sjedište Parka prirode i Nacionalnog parka Krka.

Nadalje, od Vlade se traži financiranje izrade projektne dokumentacije (idejnih, glavnih i izvedbenih projekta) za infrastrukturno opremanje poslovne zone Oćestovo. 'Poslovna zona je odlukom Vlade predana Gradu Kninu, međutim nedostaje joj vodovodna, električna te prometna infrastruktura. Stavljanjem u funkciju poslovne zone Oćestovo za Grad Knin znači otvaranje novih radnih mjesta, a s obzirom na situaciju u gradu to nam je od iznimne važnosti. Minimalna procijenjena vrijednost izrade sveobuhvatne projektne dokumentacije za kojom bi se planiralo dovođenje vode, struje i odvodnje do predmetne zone iznosi cca. milijun kuna', navodi se u prijedlogu.

Vlada bi od HŽ-a, predlaže nadalje Jelić, trebala preporučiti da Gradu Kninu daruje prostor željezničkog kolosjeka koji prolazi centrom grada, kako bi se uredilo jedino parkiralište većih dimenzija u centru grada jer Grad Knin nema uređeno parkiralište u ovom dijelu grada'.

Problem nedostatnih stambenih kapaciteta u Kninu gradonačelnik bi riješio i tako što bi im država darovala prenoćište HŽ-a u Tuđmanovoj ulici, koji bi se obnovio i prenamijenio u hostel.

'U okviru IPA projekta u Kninu je izgrađen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na kojemu se od samog početka građenja teren sliježe. S obzirom da nitko od stručnih osoba koje su angažirale Hrvatske vode ne može utvrditi kada će se slijeganje zaustaviti niti potvrditi da će uređaj biti u ispravnom i funkcionalnom stanju za vrijeme projektiranog trajanja građevine, Grad Knin i Komunalno poduzeće d.o.o. Knin kao krajnji korisnik ovakav uređaj ne mogu prihvatiti. Stoga je potrebno pronaći drugo rješenje. Grad Knin ima prijedlog izgradnje biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a od Vlade se traži financiranje izrade studije opravdanosti i potrebne projektne dokumentacije za izgradnju biopročistača na novoj lokaciji', slijedeći je Jelićev zahtjev, a od Vlade traži i financijsku pomoć za financiranje ljudi koji im nedostaju za postupak obnove zemljišnih knjiga.

Naposlijetku, Jelić od države traži otpis dugova Grada Knina prema RH u iznosu od 903.669,78 kuna.

'Navedeno se odnosi na otpis obveza nastalih temeljem Zakona o prodaji stanova na koje postoji stanarsko pravo. Obzirom na postojanje dugovanja, od Vlade se traži otpis obveza Grada Knina i izmjena zakona na način da svi prihodi od prodaje stanova idu u proračun JLS'.

Bit će zanimljivo vidjeti koliko od ovih 11 točaka će doista završiti na dnevnom redu Vlade. (gradonačelnik.hr, izvor: tportal)