Otvorena javna rasprava o opatijskom proračunu: Povećana sredstva za vrtiće, obrazovanje i socijalu, rastu potpore poduzetnicima

I Grad Opatija poziva ovih dana svoje građane da se uključe u Javno savjetovanje na Prijedlog proračuna za 2018. godinu. Savjetovanje je otvoreno do 30. studenoga, a iz Grada upozoravaju da prijedlozi i amandmani moraju biti sastavljeni tako da se ne mijenja ukupna visina Proračuna. Dakle, ako se predlaže povećanje određene stavke, istodobno je nužno predložiti i stavku na kojoj se prijedlog uravnotežuje, odnosno smanjuje.

Obrazlažući prijedlog Proračuna za 2018., gradonačelnik Ivo Dujmić ističe kako je on izrazito socijalan i razvojan. Proračun je za 14,8 posto viši od ovogodišnjeg (214,6 milijuna kuna), ali to povećanje je nastalo zbog planiranja kredita za refinanciranje kredita za izgradnjuu KTC-a, a kojim će se smanjiti izdaci za kamate. Kada bi se, pak, gledao proračun bez sredstava tog kredita, bio bi niži za 6 posto u odnosu na ovogodišnji.

Gotovo polovica proračuna – 106 milijuna kuna namijenjen je za kapitalna ulaganja u imovinu te za javne potrebe.

Što se tiče kapitalnih ulaganja, najvažniji su dovršetak izgradnje Dječjeg vrtića te projeki revitalizacije kulturne baštine koji se financiraju putem Urbane aglomeracije Rijeka – Amerikanski vrtovi, rasadnik u parku Angiolina, te sanacija i uređenje Ville Angiolina, te rekonstrukciju nogometnog igrališta i izgradnje vatrogasnog doma.

Značajno se povećavaju izdvajanja u predškolskom odgoju zbog povećanja broja djelatnika u vrtićima i njihovih plaća, te smanjenja cijena vrtića, odnosno uvođenja besplatnog vrtića za svako drugo i iduće dijete u obitelji. Prijedlogom Proračuna za 2018. posebno se povećavaju izdvajanja za socijalna prava i druge potpore – pomoć umirovljenicima, te mjere za poticanje nataliteta. Podsjetimo, gradonačelnik Dujmić odmah je nakon izbora izašao sa nizom pronatalitetnih mjera, među kojima je i povećanje naknada za novorođenčad na čak 10.000 kuna, čime je Opatija postala grad sa najvećim naknadama za bebe u Hrvatskoj.

Što se tiče potpora u gospodarstvu, planira se njihovo povećanje kroz Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva. Planiran je i početak rada Start up inkubatora za kreaativni turizam koji će biti smješten u vili Antonio i koji bi trebao postati važan segment razvoja poduzetništva u Fgradu, i centar okupljanja i razmjena ideja za mlade. (gradonačelnik.hr)