'Pametno odloži, bolji Karlovac složi': U sklopu projekta razvijena i mobilna aplikacija

U OŠ Grabrik i OŠ Mahično predstavljena je web stranica i mobilna aplikacija u sklopu projekta „Pametno odloži, #BoljiKarlovac složi“, a predstavljanju digitalne platforme za navedeni projekt, prisustvovao je i gradonačelnik grada Karlovca Damir Mandić sa suradnicima. 

Na web stranici i mobilnoj aplikaciji mogu se pronaći sve informacije i zanimljivosti o učinkovitom gospodarenju otpadom. Građani putem aplikacije i web stranice mogu postavljati pitanja, prijavljivati komunalne probleme, pohvaliti se svojim odgovornim ponašanjem prema okolišu te time utjecati na druge da čine isto. Podsjetimo kako se ovim projektom provodi niz izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na naša odlagališta.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ovim putem pozivamo građane da preuzmu aplikaciju putem App Store-a ili Google Play-a. (Grad Karlovac)