Participativno budžetiranje u Pazinu: I ove godine građani direktno odlučuju gdje će se potrošiti 600 tisuća proračunskih kuna

U četiri godine, koliko se provodi projekt PAZI(N)PRORAČUN, u kreiranje proračuna svojim prijedlozima se uključilo više od 700 građana koji su na licu mjesta glasovanjem odabrali 132 male komunalne akcije za provedbu u vrijednosti većoj od 2,3 milijuna kuna

U srijedu 5. prosinca u Pazinu će, u Spomen domu, s početkom u 17 sati biti održana prezentacija Proračuna za 2019., pa iz gradske uprave pozivaju građane da dođu i u direktnoj komunikaciji saznaju koji se projekti planiraju, na što će se proračunski novac trošiti u idućoj godini i koje su komunalne akcije iz kvote participativnog budžetiranja ušle u proračun.

I ove su godine, naime, građani Pazina imali priliku javiti se na javni poziv i predložiti konkretne komunalne projekte i akcije za koje je u proračunu osigurano 600 tisuća kuna, a o čijoj se raspodjeli odlučivalo na ciklusu tribina organiziranih u 6 mjesnih odbora. Svakom od njih dodijeljeno je, naime, po 100 tisuća kuna za male komunalne akcije o kojima odlučuju građani glasovanjem, a nakon što se na odborima donese odluka o akcijama koje će se provesti u idućoj godini, te direktno ulaze u proračun.

Pazin je, naime, prvi grad u Hrvatskoj koji je, još prije četiri godine, krenuo s pravim participativnim budžetiranjem i svoje građane direktno uključio u kreiranje proračuna. Projekt PAZI(N) PRORAČUN krenuo je 2014. godine u partnerstvu s GONG-om, kao dio EU projekta, i tada je građanima ponuđeno da sami odluče u što će se u proračunu za 2015. utrošiti 300 tisuća kuna namijenjenih za male komunalne akcije u 12 mjesnih odbora. Projekt je naišao na pozitivne reakcije građana, a gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom Renatom Krulčićem odlučila je povećati iznos koji se daje na raspolaganje građanima pa je on 2017. godine povećan na 600 tisuća kuna. U ovoj godini iznos od 600.000 kuna raspodijelit će se između 6 mjesnih odbora, a ne između 12 kao prijašnjih godina. U sljedećoj proračunskoj godini građani preostalih 6 mjesnih odbora odlučivat će o raspodjeli istog iznosa, pa će se na taj način, kroz dvogodišnji ciklus, ukupan iznos o kojem odlučuju građani povećati s inicijalnih 300.000 na 1,2 milijun kuna.

Gradonačelnik Renato Krulčić istaknu je kako je od početka provedbe ovog projekta na adresu Grada Pazina pristiglo ukupno 550 prijedloga, a na javnim je raspravama prisustvovalo više od 700 građana koji su na licu mjesta glasovanjem odabrali 132 male komunalne akcije za provedbu u vrijednosti većoj od 2,3 milijuna kuna.

'Možda će netko reći da to i nisu velika sredstva u odnosu na cijeli proračun od 85 milijuna kuna. No, dosadašnja praksa pokazuje da se iznos sredstva o kojima građani izravno odlučuju povećava te se pritom pozorno osluškuju želje i potrebe građana i za većim gradskim projektima. Anketa provedena među građanima prilikom ranijih ciklusa projekta Pazi(n) proračun pokazala je kako građani najznačajnijim većim projektima na području Grada smatraju izgradnju novog autobusnog kolodvora i doma za starije osobe. Na taj način identificirani projekti danas su dva glavna projekta koja provodi Grad Pazin, za koje će tijekom prve polovice 2019. godine biti dovršena projektna dokumentacija, nakon čega kreće njihova izgradnja', ističe gradonačelnik Renato Krulčić.

Ističe kako participativno budžetiranje, odnosno uključivanje građana u kreiranje proračuna razvija svijest o zajedničkim vrijednostima i potrebama, doprinosi razvoju komunikacije između građana i gradske uprave te uspostavi pozitivnog ozračja i međusobnog povjerenja. 'Iako ovakvi demokratski procesi zahtijevaju više koordinacije, vremena i sredstava od uobičajenih, u konačnici je veći broj građana zadovoljan, a gradska uprava efikasnija. Građanin se kroz sudjelovanje osjeća subjektom javnih, društvenih i političkih aktivnosti. Pored toga, s ciljem da se kroz moderan obrazovni sustav stvori što širi krug aktivnih i odgovornih građana, Osnovna škola Vladimira Nazora u Pazinu od ove se godine nalazi među školama koje su za svoje učenike uvele program građanskog odgoja. U takvom ozračju za očekivati je da će se i odlučivanje o proračunu na Gradskom vijeću odvijati na u sličnoj atmosferi suradnje, što u konačnici i jest slučaj' ističe Krulčić.

Grad Pazin dobio je već i čitav niz priznanja za uključivanje građana u kreiranje proračuna, te je sudjelovao na brojnim konferencijama radi predstavljanja primjera dobre prakse, a pozivi na slična događanja i dalje pristižu. Posebno je vrijedna titula europskog grada dobre prakse, dodijeljena nakon uspješne prijave na javni poziv iz programa europske međuregionalne suradnje URBACT (www.urbactgoodpractices.eu). Između 270 zaprimljenih prijava iz 219 europskih gradova na temu integriranog urbanog razvoja, URBACT-ov tim stručnjaka je odabrao 97 najboljih primjera dobre prakse, a među njima je i Grad Pazin. Priznanje “URBACT GoodPractice” je Gradu Pazinu službeno dodijeljeno početkom listopada 2017. tijekom URBACT City festivala u Tallinnu (Estonija), gdje je projekt predstavljen predstavnicima drugih gradova Europe te stručnjacima iz područja urbanog održivog razvoja.

'Tu su i ostala priznanja koja su dodijeljena našem gradu - iz godine u godinu nalazimo se među najtransparentnijim gradovima po pitanju proračuna, u 2016. godini bili smo na petom mjestu najštedljivijih gradova u pogledu troškova reprezentacije te na trećem mjestu po najmanjoj stopi nezaposlenosti u Hrvatskoj. Navedena priznanja nikako nisu svrha provođenja projekata poput projekta Pazi(n) proračun, no, uvijek nas razveseli kad netko prepozna uloženi trud i kvalitetu rezultata te nam pokazuju da se nalazimo na pravom putu', zaključio je gradonačelnik. (gradonačelnik.hr)