Pazin kao pionir participativnog budžetiranja već petu godinu zaredom na vrhu po proračunskoj transparentnosti 

I ove godine Institut za javne financije analizirao je i ocjenjivao otvorenost svih 576 lokalnih proračuna u Hrvatskoj, te prema rezultatima istraživanja ocijenio je Grad Pazin, već petu godinu zaredom, najvišom mogućom ocjenom.

Gradonačelnik Renato Krulčić otkrio je kako je razlog dugogodišnjeg pazinskog uspjeha u transparentnosti proračuna model participativnog budžetiranja „Pazi(n) proračun!“ koji omogućuje građanima aktivno sudjelovanje u političkom životu zajednice i raspodjeli dijela proračunskog novca. 

Iz Grada ističu kako je izravno uključivanje građana u donošenje proračunskih odluka pridonosi osjećaju zajedničkog vlasništva, jača demokraciju te jača povjerenje građana u politiku, a cilj je stvaranje partnerskog odnosa i dijaloga između građana, izabranih predstavnika i lokalnih službenika. 

Projekt “Pazi(n), proračun!“ započeo se provoditi 2014. godine u sklopu projekta čiji je nositelj bio GONG, a partneri Grad Pazin i Društvo naša djeca, uz suradnike Institut za javne financije i Udrugu gradova u RH.U korist ovog projekta govore i same brojke. Naime od početka provedbe projekta građani su predložili ukupno 564 komunalnih akcija, na javnim je raspravama prisustvovalo ukupno 904 građana a realizirali su se projekti u vrijednosti od 2,3 milijuna kuna. 

Važno je za istaknuti i da se udio u proračunu o kojem odlučuju građani povećava iz godine u godinu, te se udio s početka provedbe projekta poveća o za skoro 170% te ove godine iznosi 800.000 kn.

Projekt je koncipiran na navedeni način jer su kroz godine građani na javnim raspravama ukazivali na potrebu provedbe većih komunalnih akcija. Osim toga cilj je Grada Pazina prikupiti što više kvalitetnih prijedloga, a pritom ostati u okviru proračunskih mogućnosti i udovoljili željama građana da izravno odlučuju o većem iznosu, ističu iz Grada. 

Projekt je prepoznala i EU mreža URBACT koja ih je nagradila titulom dobre prakse (http://urbact.eu/watch-out), kao jedne od 97 nagrađenih u Europi.

Na ovaj način građani imaju prilike izravno izabrati prioritetne aktivnosti kojima se podiže kvaliteta života u njihovom mjestu kao što su uređenja (dječjih) igrališta, postavljanje rasvjetnih tijela, popravak cesta, uređenje prostorija društvenih domova, postavljanje autobusnih nadstrešnica, prometne signalizacije i slično.

Uvidom u mehanizme donošenja proračuna, zadnjih je godina uočen i edukativni potencijal ovog projekta te su prijedlozi građana puno realniji a u javnim raspravama primjećuje se sve veća spremnost ka kompromisnim i solidarnim rješenjima.Putem javnih rasprava, uz komunalne akcije o kojima se direktno glasa, razvija se i sustavna komunikacija između gradska uprave i lokalne zajednice te se  doznaje iz prve ruke koji su problemi prisutni u gradskim mikrolokacijama, a na koje bi trebalo preusmjeriti proračunska sredstva

2Za provedbu takvog projekta morate imati odgovornu gradsku upravu predani radni tim kojemu neće biti teško odlaziti na javne rasprave u popodnevnim satima izvan svoga radnoga vremena a sve kako bi mogli okupiti što veći broj zainteresiranih građana na raspravama. Usudio bih se reći da su rad i motivacija naših pročelnika i stručnih suradnika ključna za sustavan uspjeh ovog projekta2, istaknuo  je gradonačelnik.

Početkom lipnja već je održan prvi krug javnih rasprava u mjesnim odborima BeramTrviž, Stari Pazin, Lindar, Pazin i Zarečje

Po već poznatoj praksi gradske službe će analizirati sve prijedloge tako da će utvrditi mogućnost provedbe i procijeniti financijsku vrijednost svakog pojedinog prijedloga. Po završetku analize, ponovno će se održati javne rasprave u mjesnim odborima tijekom kojih će okupljeni građani izravno odlučivati o predloženim komunalnim akcijama koji će se uvrstiti u Prijedlog proračuna za 2020. godinu i biti provedeni u istoj godini. (Grad Pazin)