Pazin: Nastavak ulaganja u poduzetništvo, od sljedeće godine poticaji i za dadilje

Proračun Grada Pazina za 2019. godinu, kojeg je predstavio gradonačelnik Renato Krulčić iznosi 109,8 milijuna kuna, što je za 27,5 milijuna više od ovogodišnjeg proračuna. 

Razlog ovolikom povećanju su, kaže nam Maja Stranić Grah, planirani EU projekti koji su ukupno vrijedni preko 61 milijun kuna, što je čak 56 posto Proračuna. 

Od mnogih poticajnih mjera i investicija u koje Grad planira ulagati iz novog Proračuna svakako se ističe iznos od 1,7 milijuna kuna za potpore poduzetnicima. Pročelnica Grah kaže kako se od ovog ukupnog iznosa, 90 tisuća kuna planira uložiti u subvenciranje malih i srednjih poduzetnika. Grad će također subvencirati i poduzetničke kredite koji su odobreni prijašnjih godina na što će izdvojiti 25 tisuća kuna, a tu je i rekonstrukcija poslovne zgrade i uređenje poduzetničkog inkubatora u vrijednosti većoj od 1,6 milijuna kuna. 

Kao najpopularniju mjeru među poduzetnicima koju Grad provodi, pročelnica ističe potporu novim tvrtkama i obrtima koja podrazumijeva sufinanciranje troškova izrade poslovnih programa, nabavu informatičke opreme i programskih aplikacija za početak poslovanja, bankarske usluge, dokumentaciju potrebnu za otvaranje obrta, uređenje poslovnih prostora i nabavu potrebne opreme. Za ove se potrebe planira izdvojiti do 15 tisuća kuna. 

Grad također sufinancira pripremu i kandidiranje EU projekata te oslobađa poduzetnike od plaćanja dijela komunalnog doprinosa pri izgradnji poslovnih zgrada.

Pročelnica je na prošlotjednom predlaganju novog Proračuna naglasila kako su, prvi put ikad, sva planirana sredstva za mjere i poticaje gospodarstvu u 2018. godini iskorištena. Grad je tako u ovoj godini, uz potpore novim tvrtkama i obrtima i financiranje EU projekata, uložio i u potpore za zapošljavanje i samozapošljavanje, standarde kvalitete, subvenciranje troškova stručnih i majstorskih ispita i umanjenje zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Pazina.

Na predstavljanju Proračuna su također najavljene i nove poticajne mjere i za dadilje koje će, iako još uvijek nedefinirane, olakšati zaposlenje u ovoj struci te unaprijediti radnu atmosferu.

„Nove planirane mjere za dadilje nisu konačno definirane ali idu u smjeru sufinanciranja uređenja prostora za rad, sufinanciranja zakupa prostora te sufinanciranja potrebne edukacije“, poručila je pročelnica Grah. (gradonačelnik.hr/L.U.)