Pazin: Potpisan ugovor o izvođenju radova na cesti D2 u poslovnoj zoni Ciburi

Financiranje izgradnje kapitalnog projekta „Cesta D2 u poslovnoj zoni Ciburi“ s pripadajućom komunalnom infrastrukturom  od ključne je važnosti za Grad Pazin jer se ovom investicijom želi osigurati razvoj poduzetničkih ulaganja u nove kapacitete te stvaranje novih radnih mjesta.

Gradsko vijeće Grada Pazina 17. travnja 2019. godine donijelo je Odluku o zaduživanju u cilju financiranja izgradnje prometnice u Poduzetničkoj zoni „Ciburi“, koju je odobrila i potvrdila Vlada Republike Hrvatske u cilju stvaranja povoljnijih uvjeta pristupa te preduvjeta za privlačenje novih greenfield investicija. Grad Pazin ulazi tako u kredit od 3,5 milijuna kuna kako bi riješili problem pristupne ceste u Poduzetničkoj zoni i tako pomogli novu investiciju - otvaranje hale za proizvodnju namještaja „po mjeri“  visoke kvalitete vrijednu 28 milijuna kuna.

Nova prometnica spojit će se na već izgrađenu prometnicu unutar zone, a radovima je predviđena izgradnja prometnice s uređenom pješačkom površinom unutar poslovne zone ”Ciburi” te izgradnja kompletne infrastrukture: oborinske kanalizacije, fekalne kanalizacije, vodovodne mreže, javne rasvjete, DTK kanalizacije slabe struje i kabelske kanalizacije za izgradnju elektroničke komunikacije.

U roku za dostavu ponuda, pristigle su 4 ponude a Ugovor o izvođenju radova sklopljen je s ekonomski najpovoljnijim izvođačem, tvrtkom COLAS Hrvatska d.d. iz Varaždina, koju zastupa direktor Siniša Košćak. Ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi  2.646.610,40 kn neto.

Isto tako, provedena je nabava  za uslugu stručnog nadzora i koordinatora zašite na radu u fazi izvođenja radova nad građenjem građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – prometnica ”Cesta D2 u poslovnoj zoni Ciburi” s komunalnom infrastrukturom te je nakon pregleda i ocjene ponuda, sukladno objavljenim kriterijima za odabir, kao najpovoljnija odabrana je ponuda ponuditelja UČKA- KONZALTING d.o.o. po cijeni od 66.250,00 kn neto.

Inače Grad investitore privlači tako što se osiguravaju potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima, potpore za zapošljavanje i samozapošljavanje kao i potpore za pripremu i kandidiranje EU projekata. Grad također subvencionira polaganje stručnih i majstorskih ispita, dizajn i izradu promotivnih materijala, a poduzetnici su oslobođeni od obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa.

Ističemo kako se gradskim Programom mjera za poticanje poduzetništva želi osigurati smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika kod pokretanja poslovanja, jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, poticanje na korištenje sredstava iz EU fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj, poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, razvoj poduzetničke infrastrukture i podizanje razine poduzetničke kulture.

Poduzetnici koji posluju u poslovnim zonama Grada Pazina mogu koristiti:

  1. potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima,
  2. potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata,
  3. potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,
  4. subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete,
  5. subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita,
  6. oslobađanja od obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa,
  7. oslobađanje od obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa pri ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada,
  8. subvencioniranje dizajna i izrade promotivnih materijala. (Grad Pazin)